Catalogul soiurilor de plante al Republicii Moldova

Catalogul soiurilor de plante al Republicii Moldova este tinut de Comisia de stat pentru testarea soiurilor de plante si cuprinde soiurile admise pentru producere si comercializare in Republica Moldova.

Catalogul soiurilor de plante poate fi accesat pe site-ul Comisiei de stat pentru testarea soiurilor de plante: http://cstsp.md/ro/?page=1.