Obiecte de Proprietate Industrială

Dreptul asupra obiectelor de proprietate industrială (invenţii, soiuri de plante, topografii de circuite integrate, mărci, desene şi modele industriale, indicaţii geografice, denumiri de origine şi specialităţi tradiţionale garantate) apare în urma înregistrării obiectului, a acordării titlului de protecţie de către AGEPI sau în alte condiţii prevăzute de legislaţia naţională, precum şi în baza tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte.