Mărci. Cerinte fața de materialele cererii

Transliterarea mărcii.

Cererea de înregistrare a unei mărci (în continuare - Cerere) se completează (ghid de completare a cererii pe  formularul-tip aprobat de Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (în continuare –  AGEPI) și se depune la AGEPI în 2 exemplare de către solicitant sau de reprezentantul acestuia. Cererea trebuie să se refere la o singură marcă. Dacă documentele nu sunt perfectate în limba de stat, e necesar să fie prezentată traducerea acestora în termen de două 2 luni de la data depunerii cererii. 

Persoana fizică sau juridică ori grupul de persoane fizice şi/sau juridice în numele căreia/căruia este depusă o cerere de înregistrare a unei mărci se numește solicitant.

Cererea de înregistrare a mărcii se depune la AGEPI de către orice persoană fizică sau juridică sau prin intermediul unui reprezentant, împuternicit printr-o procură.

Pentru persoanele care nu au nici domiciliul, nici sediul principal, nici o întreprindere industrială ori comerciala efectivă și funcțională în Republica Moldova vor fi reprezentate în fața AGEPI, în orice procedură stabilită de prezenta lege, de un mandatar autorizat, împuternicit printr-o procură.

Dacă termenul valabilității nu este indicat în procură, ea este valabilă timp de 3 ani de la data întocmirii. De asemenea, termenul valabilității poate fi indicat prin stipularea unei condiții la îndeplinirea căreia procura încetează.

Cererea de înregistrare a mărcii conține:

 • identitatea solicitantului (numele/ denumirea, adresa solicitantului, telefon, e-mail);
 • după caz, identificarea reprezentantului acestuia (numele, prenumele, adresa, telefon, e-mail);
 • reproducerea mărcii, suficient de clara, și descrierea acesteia;
 • indicarea listei produselor și serviciilor, pentru care se solicită înregistrarea mărcii, în conformitate cu Clasificarea Internațională a Produselor și Serviciilor, precedată de numărul clasei în care se încadrează și se prezintă în ordinea respectivei clasificări.

Cererea va fi însoțită de reproducerea grafică clară a semnului solicitat (în formă de fotografie sau imagine imprimată) cu dimensiunile de 8X8 cm, după cum urmează:

 • 5 reproduceri ale mărcii în color, dacă solicitantul revendică cel puţin o culoare ca element distinctiv al mărcii;
 • 5 reproduceri ale mărcii în alb-negru, dacă nu se revendică nici o culoare ca element distinctiv al mărcii;
 • o reproducere a mărcii în alb-negru, dacă se revendică semnul verbal executat cu caractere standard şi nu se revendică nici o culoare ca element distinctiv al mărcii;
 • 1 exemplar ale mostrei de etichetă sau colereta în mărime naturală și 5 exemplare de reproduceri ale semnului solicitat cu dimensiunile 8x8 cm, dacă în calitate de marcă se revendică o etichetă sau coleretă.

Pentru o marcă tridimensională solicitantul va anexa reproducerea grafică sau fotografică a mărcii în două dimensiuni.

Reprezentarea poate conține până la 6 vederi din diferite perspective ale mărcii. În cazul reproducerii unei mărci tridimensionale care nu redă în mod suficient detaliile mărcii, AGEPI poate solicita prezentarea unui număr de până la 6 vederi din diferite perspective ale mărcii şi/sau o descriere verbală a acestei mărci.

La cerere se anexează, după caz:

 • procura semnată de solicitant, dacă cererea se depune prin intermediul reprezentantului;
 • actul de prioritate a mărcii, dacă dreptul de prioritate poate fi invocat cu 6 luni, începând cu data de depozit a primei cereri de înregistrare a mărcii;
 • dovada de plată a taxelor în cuantumul stabilit;
 • regulamentul de utilizare a mărcii colective (statutul mărci colective);
 • regulamentul de folosire a mărcii de certificare; 

(NOTA: pentru înregistrarea mărcii de certificare - act care să confirme exercitarea legală a activității de certificare ori, dacă este cazul, dovada înregistrării mărcii de certificare în țara de origine.)

 • documentul care confirmă dreptul solicitantului de a utiliza în cadrul mărcii o indicație geografică sau o denumire de origine protejată pe teritoriul Republicii Moldova, dacă se solicită înregistrarea unei mărci ce conține astfel de elemente.
 • documentele ce confirmă dreptul solicitantului privind utilizarea unor date care indică careva evenimente istorice legate de activitatea întreprinzătorului, data fondării sau reproducerilor unor decorații, dacă semnul solicitat spre înregistrare conține astfel de elemente;
 • documentul care confirmă acordul organului competent privind:
  • utilizarea simbolurilor de stat în marca de produs şi/sau serviciu;
  • utilizarea denumirii oficiale sau istorice a statului şi a denumirilor complete sau abreviate ale organizaţiilor internaţionale interguvernamentale în marca de produs şi/sau de serviciu;
  • utilizarea denumirii oficiale sau a simbolurilor oficiale a unei unităţi administrativ teritoriale de nivel local, precum şi a denumirilor, simbolurilor sau imaginilor care constituie patrimoniul naţional cultural;
  • utilizarea semnelor, sigiliilor oficiale de control, de garanţie şi de marcare;
  • utilizarea simbolurilor şi denumirilor oficiale sau istorice ale altor state, dacă se solicită înregistrarea mărcii ce conține astfel de elemente;
 • consimțământul persoanelor renumite, al moștenitorilor lor, al organului competent corespunzător privind înregistrarea ca marcă a semnului care reproduce nume, prenume, pseudonime și derivate ale acestora, portrete și facsimile ale unor asemenea persoane;
 • acordul titularului dreptului de autor sau al succesorului sau în drepturi privind înregistrarea ca marcă a denumirilor corespunzătoare, cunoscute în Republica Moldova, de opere științifice, literare și de arta sau a citatelor și a numelor de personaje din ele, a operelor de arta sau a fragmentelor din ele;
 • documentul care confirmă ca denumirea de firmă sau o parte a acesteia aparține persoanei care a depus cererea de înregistrare a mărcii, dacă marca solicitată conține o asemenea denumire sau o parte a acesteia;
 • documentul care confirmă că desenul /modelul industrial folosit în marca aparține solicitantului (de exemplu, copia certificatului de înregistrare).