Despre brevet pentru soi de plantă

 • Ce este un brevet pentru soi de plantă?

  Brevetul pentru soi de plantă este un titlu de protecţie care certifică prioritatea soiului, paternitatea amelioratorului şi dreptul exclusiv al titularului de brevet de a utiliza soiul. Brevetul asigură protecţie juridică noului soi de plantă pe teritoriul Republicii Moldova, iar întinderea acestei protecţii este determinată de ansamblul caracterelor esenţiale ale soiului, expuse în descrierea oficială a acestuia.

  Brevetul pentru soi de plantă poate fi eliberat numai de către AGEPI şi se deosebeşte esenţial de adeverința pentru soi de plantă eliberat de către Comisia de Stat după testarea soiului privind valoarea agronomică. Adeverința confirmă doar paternitatea amelioratorului sau calitatea lui de autor al noului soi, pe când brevetul acordă titularului dreptul exclusiv de a utiliza soiul brevetat şi de a interzice terţilor orice utilizare a acestuia fără autorizaţia sa. 

 • Cine poate obține un brevet pentru soi de plantă

  Dreptul la brevet aparţine amelioratorului sau succesorului său în drepturi.

  Ameliorator al soiului este considerată persoana care a creat sau a descoperit şi dezvoltat un soi.

  Dacă soiul a fost creat sau descoperit şi dezvoltat în comun de doi sau mai mulţi amelioratori, dreptul la brevet aparţine în comun acestora sau succesorilor lor în drepturi.

  Dacă două sau mai multe persoane au creat ori au descoperit şi dezvoltat acelaşi soi în mod independent una faţă de cealaltă, dreptul la brevet aparţine persoanei care prima a depus cererea de brevet la AGEPI.

  Dreptul la brevet pentru un soi creat sau descoperit şi dezvoltat de către ameliorator în exercitarea atribuţiilor de serviciu, în executarea unui contract de muncă sau a unui contract de cercetare aparţine angajatorului, în cazul în care contractul dintre ameliorator şi angajator nu prevede altfel, amelioratorul având dreptul la o remuneraţie echitabilă, stabilită prin contract. Cuantumul remuneraţiei se stabileşte în raport cu profitul realizat în urma utilizării soiului în perioada de valabilitate a brevetului şi cu valoarea soiului şi nu poate fi mai mic de 15 la sută din profitul realizat ca urmare a utilizării soiului, inclusiv  încasările din comercializarea licenţelor. De asemenea, în acest caz angajatul are dreptul preferenţial la o licenţă neexclusivă pentru utilizarea soiului.

   Soiul este considerat ca fiind creat în exercitarea atribuţiilor de serviciu dacă la crearea acestuia amelioratorul:

  • a exercitat atribuţiile conferite de funcţia deţinută;
  • a exercitat atribuţiile conferite în mod special în scopul creării unui nou soi;
  • a folosit mijloace materiale sau financiare puse la dispoziţie de patron sau de persoana care a comandat crearea soiului, precum şi cunoştinţele şi experienţa dobândite în timpul serviciului.

  Dacă angajatorul, în termen de 60 de zile de la data la care a fost informat de către ameliorator despre crearea unui nou soi, nu va depune cerere de brevet, nu va cesiona altei persoane dreptul de depunere a cererii şi nu-i va da amelioratorului o dispoziţie scrisă privind păstrarea secretă a soiului creat, amelioratorul are dreptul să depună cererea de brevet şi să obţină brevetul pe numele său. În acest caz, angajatorul are dreptul preferenţial la licenţă neexclusivă pentru exploatarea soiului.

 • Care sunt drepturile titularului de brevet pentru soi de plantă?

  Titularul de brevet îşi poate exercita drepturile după ce AGEPI i-a acordat brevetul pentru soi de plantă.

  În perioada valabilităţii brevetului titularul are dreptul exclusiv asupra brevetului şi asupra soiului protejat prin brevet, care constă în dreptul de a exploata soiul, dacă exploatarea nu lezează drepturile altor titulari, dreptul de a dispune de brevet şi de soi, dreptul de a interzice terţilor să efectueze fără autorizaţia sa următoarele acţiuni referitoare la materialul soiului sau materialul recoltat
  al soiului protejat:

  • producerea sau reproducerea (în scopul înmulţirii);
  • condiţionarea în scopul înmulţirii;
  • oferirea spre vânzare;
  • vânzarea sau alte forme de comercializare;
  •  exportul;
  • importul;
  • stocarea în scopul efectuării acţiunilor menţionate la lit. a)-f).