Formulare

Mărci
Nr Denumire Cod DOC Ghid de completare
1

Cerere de înregistrare a mărcii

F-02-TM-001-E-03-0032 Microsoft Office document icon F-02-TM-001-E-03-0032.doc PDF icon gh-2123-0032_.pdf
2

Cerere de reinnoire a înregistrării mărcii

F-02-TM-002-E-02-0033 Microsoft Office document icon F-02-TM-002-E-02-0033.doc PDF icon gh-2124_0033.pdf
3

Cerere de retragere a cererii de înregistrare a mărcii

F-02-TM-003-E-02-0034 Microsoft Office document icon F-02-TM-003-E-02-0034.doc PDF icon gh-2128_0034.pdf
4

Cerere pentru acordarea permisiunii de folosire a denumirii oficiale sau istorice a statului în marcă/desen sau model industrial

Microsoft Office document icon Cerere_Permisiune_denumirea_statului_HG_8_2022.doc
5

Declaraţia pe propria răspundere a solicitantului permisiunii

Microsoft Office document icon DECLARATIE.doc
6

Cerere de substituire a unei înregistrări naționale cu o înregistrare internațională

F-02-TM-004-E-02-0035 Microsoft Office document icon F-02-TM-004-E-02-0035.doc
7

Scrisoare de consimțământ (opțional)

Microsoft Office document icon Scrisoare_de_consimtamant.doc
8

Permisiune acordată de către consiliul local (opțional)

Microsoft Office document icon Permisiune_acordata_de_catre_consiliul_local.doc
Aspecte juridice
Nr Denumire Cod DOC Ghid de completare
1

Cerere de repunere în termenul omis

F-02-CC-002-E-01-0535 Microsoft Office document icon F-02-CC-002-E-01-0535.doc
2

Cerere de prelungire a termenului

F-02-CC-003-E-02-0536 Microsoft Office document icon F-02-CC-003-E-02-0536_.doc
3

Cerere de înregistrare a contractului de cesiune

F-05-CC-007-E-01-0405 Microsoft Office document icon F-05-CC-007-E-01-0405.doc
4

Cerere de înregistrare a contractului de licența (sublicența), franchising (subfranchising)

F-05-CC-008-E-01-0406 Microsoft Office document icon F-05-CC-008-E-01-0406.doc
5

Cerere de înregistrare a modificării contractului de licența (sublicența), franchising (subfranchising)

F-05-CC-009-E-01-0407 Microsoft Office document icon F-05-CC-009-E-01-0407.doc
6

Cerere de atestare în calitate de mandatar autorizat în proprietate intelectuală

F-05-XX-013-E-01-0411 Microsoft Office document icon F-05-XX-013-E-01-0411.doc
7

Cerere de examinare a contestației la avizul de refuz provizoriu a cererii de înregistrare a mărcii

F-02-CC-136-E-01-1088 Fişier F-02-CC-136-E-01-1088.docx
8

Cerere de examinare a contestației referitoare la decizia privind cererea de înregistrare a mărcii

F-07-TM-016-E-02-0414 Microsoft Office document icon F-07-TM-016-E-02-0414.doc
9

Cerere de repunere în drepturi

F-07-TM-042-E-02-0598 Microsoft Office document icon F-07-TM-042-E-02-0598.doc
10

Cerere de examinare a opoziției impotriva înregistrării mărcii

F-02-TM-006-E-02-0037 Microsoft Office document icon F-02-TM-006-E-02-0037.doc
11

Declarație de renunțare la marcă

F-05-TM-011-E-01-0409 Microsoft Office document icon F-05-TM-011-E-01-0409.doc
12

Procura pentru proceduri în fața AGEPI

F-05-CC-014-E-01-0412 Microsoft Office document icon F-05-CC-014-E-01-0412.doc
13

Cerere de întroducere a modificărilor

F-05-TM-003-E-02-0401 Microsoft Office document icon F-05-TM-003-E-02-0401.doc
14

Cerere de rectificare a unor erori

F-05-TM-004-E-02-0402 Microsoft Office document icon F-05-TM-004-E-02-0402.doc
15

Cerere de acordare a reducerilor pentru persoanele fizice

F-06-CC-016-E-01-0837 Fişier F-06-CC-016-E-01-0837.docx
16

Cerere de acordare a reducerilor pentru întreprinderile mici și mijlocii

F-06-CC-017-E-01-0839 Fişier F-06-CC-017-E-01-0839.docx
17

Declaraţia pe propria răspundere pentru întreprinderile mici și mijlocii nou-înregistrate

F-06-CC-140-E-01-0840 Microsoft Office document icon F-06-CC-140-E-01-0840.doc
18

Cerere de publicare înainte de termen

F-01-BI-001-E-01-1089 Fişier F-01-BI-001-E-01-1089.docx
19

Cerere de eliberare a documentului confirmativ

F-13-CC-001-E-01-1091 Fişier F-13-CC-001-E-01-1091.docx