Soiuri de plante. Brevetare națională

Brevetul pentru soi de plantă este un titlu de protecție care certifica prioritatea soiului, paternitatea amelioratorului și dreptul exclusiv al titularului de brevet de a utiliza soiul. Brevetul asigură protecție juridică soiului nou de plantă pe teritoriul Republicii Moldova, iar întinderea acestei protecții este determinata de ansamblul caracterelor relevante incluse în descrierea oficială a soiului.

Brevetul pentru soi de plantă poate fi eliberat numai de către AGEPI și se deosebește esențial de certificatul pentru soi de plantă eliberat de către Comisia de Stat după încercarea soiului la valoarea agronomică. Certificatul confirmă doar paternitatea amelioratorului sau calitatea lui de autor al noului soi, pe când brevetul acordă titularului dreptul exclusiv de a utiliza soiul brevetat.

Durata de valabilitate a brevetului pentru soi de plantă

Durata de valabilitate a brevetului pentru soi de plantă variază în funcție de apartenența soiului la anumite grupe de plante și constituie:

  • până la 30 de ani de la data acordării brevetului pentru soiurile de viță de vie, cartofi și arbori;
  • până la 25 de ani de la data acordării brevetului pentru soiurile de plante de alte specii.

La solicitarea titularului, durata de valabilitate a brevetului poate fi prelungită pentru încă 5 ani.

Pe întreaga durată de valabilitate a brevetului titularul este obligat să plătească taxele anuale de menținere în vigoare. Dacă acestea nu sunt plătite, titularul decade din drepturile ce decurg din brevetul pentru soi de plantă.

Menţinerea în vigoare a brevetului pentru soi de plantă

  • Pentru menţinerea în vigoare a brevetului se plătesc taxe.
  • Taxele anuale se plătesc după publicarea menţiunii de acordare a brevetului şi se consideră plătite dacă plata s-a efectuat în cadrul termenului stabilit de Regulamentul privind procedurile de depunere şi examinare a cererii, de acordare şi de menţinere în vigoare a brevetului pentru soi de plantă.
  • Dacă plata unei taxe anuale nu s-a efectuat în termenul stabilit, aceasta poate fi achitată într-un termen de 6 luni de la data expirării termenului prescris, cu condiţia plăţii unei taxe suplimentare.

Anularea brevetului

Brevetul pentru soi de planta eliberat de AGEPI poate fi anulat de către instanța de judecată în totalitate sau parțial, la cererea persoanelor interesate, dacă se constată că la data eliberării brevetului soiul nu îndeplinea condițiile de brevetabilitate sau dacă brevetul a fost acordat unei persoane neîndreptățite.

Cererea de anulare poate fi depusă pe toată durata de valabilitate a brevetului.

Utilizarea soiurilor de plante brevetate în Republica Moldova

Titularul de brevet poate utiliza liber soiul sau în Republica Moldova, poate transmite drepturile sale printr-o cesiune, poate acorda terților licențe de exploatare sau poate transmite drepturile printr-o succesiune testamentară.

În cazul în care un soi de plantă, protejat prin brevet, nu este exploatat sau este exploatat insuficient, instanțele judecătorești pot aplica sancțiuni constând în acordarea licențelor obligatorii neexclusive pentru folosirea soiului dat. Aceste sancțiuni sunt prevăzute de Lege și corespund principiilor Convenției internaționale pentru protecția noilor soiuri de plante.

Soiurile pot fi utilizate în procesul de producere numai după efectuarea testării lor la valoarea culturală şi de utilizare şi după includerea în Catalogul soiurilor de plante.

Menținerea soiului

Titularul de brevet este obligat să menţină caracterele și proprietățile soiului, indicate în descrierea lui oficială la data acordării brevetului, pe toată perioada de valabilitate a brevetului.

Taxele pentru servicii în domeniul protecției soiurilor de plante

Pentru depunerea cererii de brevet, invocarea priorității, examinarea cererii, testarea soiului, eliberarea și menținerea brevetului în vigoare, precum și pentru efectuarea altor acțiuni aferente protecției juridice a noilor soiuri, se percep taxe în conformitate cu Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 774 din 13 august 1997 “Cu privire la nomenclatorul serviciilor cu semnificaţie juridică în domeniul protecţiei obiectelor proprietăţii intelectuale”, cu modificările ulterioare.