Acte normative internationale

Convenții, aranjamente, tratate - internaționale
Nr Nume, prenume PDF Data semnării/adoptării Data întrării în vigoare pentru prima data Data întrării în vigoare pentru RM
1

Convenția pentru instituirea Organizației Mondiale a Proprietății Intelectuale

Hotărîrea Parlamentului nr. 1328-XII din 11 martie 1993
PDF icon wipo.pdf 14.07.1967 26.04.1970 25.12.1991
2

Convenția de la Paris pentru Protecția Proprietății Industriale

Hotărîrea Parlamentului nr. 1328-XII din 11 martie 1993
PDF icon paris.pdf 20.03.1883 25.12.1983 25.12.1991
3

Aranjamentul de la Madrid privind înregistrarea internațională a mărcilor

Hotărîrea Parlamentului nr. 1624-XII din 26 octombrie 1993
PDF icon madrid.pdf 14.04.1891 14.04.1891 25.12.1991
4

Tratatul de cooperare în domeniul brevetelor (PCT)

Hotărîrea Parlamentului nr. 1624-XII din 26 octombrie 1993
PDF icon pct.pdf 19.06.1970 24.01.1978 25.12.1991
5

Tratatul de la Budapeșta privind recunoașterea internațională a depozitului de microorganisme în scopul asigurării protecției lor prin brevete

Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 229 din 30 decembrie 1993 >>>

PDF icon budapest.pdf 28.04.1977 19.08.1980 25.12.1991
6

Tratatul de la Nairobi privind protecția simbolului olimpic

Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 229 din 30 decembrie 1993 >>>

PDF icon nairobi.pdf 26.09.1981 25.09.1982 25.12.1991
7

Aranjamentul de la Haga privind depozitul internațional de desene și modele industriale

Decretul Presedintelui Republicii Moldova nr. 229 din 30 decembrie 1993 >>>

PDF icon hague.pdf 06.11.1925 06.11.1925 14.03.1994
8

Tratatul privind dreptul mărcilor (TLT)

Hotărîrea Parlamentului nr. 614-XIII din 27 octombrie 1995
PDF icon tlt.pdf 27.10.1994 01.08.1996 01.08.1996
9

Tratatul de la Singapore privind dreptul mărcilor

Legea Republicii Moldova nr. 214-XVI din 23 octombrie 2008
PDF icon singapore.pdf 27.03.2006 27.03.2006 16.03.2009
10

Protocolul referitor la Aranjamentul de la Madrid privind înregistrarea internațională a mărcilor

Hotărîrea Parlamentului Republicii Moldova nr. 1252-XIII din 10 iulie 1997
PDF icon madrid_protocol.pdf 28.06.1989 01.12.1995 01.12.1997
11

Aranjamentul de la Nisa privind clasificarea internațională a produselor și serviciilor în scopul înregistrării mărcilor

Hotărîrea Parlamentului nr. 1251-XIII din 10 iulie 1997
PDF icon nice.pdf 15.06.1957 15.06.1957 01.12.1997
12

Aranjamentul de la Viena privind instituirea clasificarii internaționale a elementelor figurative ale mărcilor

Hotărîrea Parlamentului 1250-XIII din 10 iulie 1997
PDF icon vienna.pdf 12.06.1973 09.08.1985 01.12.1997
13

Aranjamentul de la Locarno privind instituirea clasificării internaționale a desenelor și modelelor industriale

Hotărîrea Parlamentului nr. 1249-XIII din 10 iulie 1997
PDF icon locarno.pdf 08.10.1968 27.04.1971 01.12.1997
14

Aranjamentul de la Strasbourg privind clasificarea internațională de brevete

Hotărîrea Parlamentului nr. 1248-XIII din 10 iulie 1997
PDF icon strasbourg.pdf 24.03.1971 07.10.1975 01.09.1998
15

Convenția internațională pentru protecția noilor soiuri de plante

Hotărîrea Parlamentului 1355-XIII din 12 octombrie 1997
http://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=118182&lang=ro 02.12.1961 10.08.1968 28.10.1998
16

Aranjamentul de la Madrid privind sancţiunile pentru indicaţiile false sau înşelătoare de provenienţă a produselor

Legea Republicii Moldova nr. 1330-XIV din 27 octombrie 2000
PDF icon madrid_sanctiunile.pdf 14.04.1891 14.04.1891 26.07.2001
17

Acordul privind aspectele comerciale ale drepturilor de proprietate intelectuală (TRIPs)

Legea Republicii Moldova nr. 218-XV din 01 iunie 2001
PDF icon trips.pdf 15.04.1994 01.01.1995 26.07.2001
18

Tratatul privind dreptul brevetelor (PLT)

Legea Republicii Moldova nr. 433-XV din 27 iulie 2001
PDF icon plt.pdf 01.06.2000 28.04.2005 28.04.2005
19

Aranjamentul de la Lisabona privind protecția indicațiilor locului de origine a produselor și înregistrarea lor internațională

Legea Republicii Moldova nr. 1328-XIV din 27 octombrie 2000
PDF icon lisbon.pdf 31.10.1958 31.10.1958 05.04.2001
20

Convenția de la Berna privind protecția operelor literare și artistice

Hotărîrea Parlamentului nr.511-XIII din 22 iunie 1995
PDF icon berne.pdf 09.09.1886 09.09.1886 02.11.1995
21

Convenția internațională pentru ocrotirea drepturilor interpreților, a producătorilor de fonograme și a organizațiilor de difuziune, semnată la Roma

Hotărîrea Parlamentului nr.510-XIII din 22 iunie 1995
PDF icon rome.pdf 26.10.1961 26.10.1961 05.12.1995
22

Convenția Mondială cu privire la drepturile de autor

Hotărîrea Parlamentului nr.1318-XII din 02 martie 1993
PDF icon copyright_convention.pdf 06.09.1952 16.09.1955 27.05.1973
23

Convenția privind protecția producătorilor de fonograme împotrivă reproducerii neautorizate a fonogramelor lor, semnată la Geneva

Hotărîrea Parlamentului nr.796-XIV din 10 februarie 2000
PDF icon copyright.pdf 29.10.1971 18.04.1973 17.07.2000
24

Acordul O.M.P.I. privind dreptul de autor

Hotărîrea Parlamentului nr.1452-XIII din 28 ianuarie 1998
PDF icon wipo_copyright.pdf 20.12.1996 06.03.2002 06.03.2002
25

Acordul O.M.P.I. cu privire la interpretări și fonogramele, semnat la Geneva

Hotărîrea Parlamentului nr.1452-XIII din 28 ianuarie 1998
PDF icon wipo_copyright2.pdf 20.12.1996 20.05.2002 20.05.2002
26

Tratatul de la Beijing privind interpretările și execuțiile audiovizuale

Legea nr. 118 din 28.05.2015
PDF icon TRATAT_Beijing_ro.pdf 24.06.2012 28.05.2015
27

Tratatul de la Marrakesh pentru facilitarea accesului la operele publicate al persoanelor nevăzătoare, cu deficienţe de vedere sau cu alte dificultăţi de citire a materialelor imprimate

Legea nr. 240 din 23.11.2017
http://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=105623&lang=ro 27.06.2013 19.05.2018
Convenții, aranjamente, tratate - regionale
Nr Nume, prenume PDF Data semnării/adoptării Data întrării în vigoare pentru prima data Data întrării în vigoare pentru RM
1

Acord între Guvernul Republicii Moldova și Organizatia Europeana de Brevete privind validarea brevetelor Europene (Acord de validare)

PDF icon validation-agreement-.pdf 16.10.2013 01.11.2015
2

Acord intre RM și UE cu privire la protecția indicațiilor geografice ale produselor agricole și alimentare

Legea Republicii Moldova nr.317 din 27.12.2012
PDF icon acord_rm_ue_ig.pdf 26.06.2012 01.04.2013
3

Memorandumul de înțelegere dintre Guvernul RM și OMPI privind cooperarea în domeniul proprietății intelectuale

Hotărîrea Guvernului nr.110 din 07 februarie 2013
PDF icon h_110_2013_rm_ompi.pdf 22.10.2012 15.03.2013
4

Acord între Guvernul Republicii Moldova și Organizația Eurasiatică de Brevete privind protecția juridică a invențiilor pe teritoriul Republicii Moldova după denunțarea de catre Republica Moldova a Convenției eurasiatice de brevete

Hotărîrea Guvernului Nr. 618 din 17.08.2012
PDF icon Acordul_RM_OEAB.pdf 12.04.2012 12.04.2012 03.12.2012
5

Convenția Euroasiatică privind Brevetele (*denunţarea a întrat în vigoare la 26.04.2012)

Hotărîrea Parlamentului nr. 615-XIII din 27 octombrie 1995 *abrogată prin Legea nr. 78 din 21.04.2011 pentru denunţarea Convenţiei eurasiatice privind brevetele
PDF icon eurasian_patent_convention.pdf 09.09.1994 12.08.1995 16.02.1996
6

Decizia Consiliului șefilor de guverne al CSI privind Planul de acțiuni pentru combaterea infracțiunilor în domeniul PI, în sprijinul etapelor de realizare a Strategiei de dezvoltare economică a CSI pîna în anul 2020

Hotărîrea Guvernului nr. 120 din 23.02.2012
PDF icon planul_de_actiuni_combaterea_infractiunilor.pdf 19.05.2011 19.05.2011 02.03.2012
7

Acordul privind crearea de către statele membre ale CSI al CD-ROM-ului comun (produs informațional regional)

PDF icon cd-rom.pdf 22.05.2001 22.05.2001 22.05.2001
8

Acordul privind colaborarea în domeniul protecției juridice și apărării proprietății intelectuale și crearea Consiliului Interstatal pentru problemele protecției juridice și apărării proprietății intelectuale, semnat la Sankt Petersburg

Hotărîrea Guvernului nr. 442 din 16.06.2011
PDF icon consiliului_interstatal.pdf 19.11.2010 14.08.2011 24.09.2011
9

Hotărîrea Consiliului șefilor de guverne al Comunității Statelor Independente cu privire la Regulile controlului vamal asupra trecerii peste frontiera vamală a mărfurilor ce contin obiecte ale proprietății intelectuale, semnată la Moscova

Hotărîrea Guvernului nr.1094 din 19.08.2002
PDF icon h_csi_2001-ru.pdf 28.09.2001 28.09.2001 29.08.2002
10

Acordul privind colaborarea în domeniul protecției dreptului de autor și a drepturilor conexe, semnat la Moscova

Hotărîrea Parlamentului nr.206-XIV din 25 noiembrie 1998
PDF icon copyright_moscow.pdf 24.09.1993 06.05.1995 09.04.1999
11

Acordul privind măsurile de prevenire și combatere a utilizării mărcilor și indicațiilor geografice false, semnat la Minsk

Hotărîrea Guvernului nr. 1332 din 3 decembrie 2001
PDF icon cis_marci.pdf 04.06.1999 04.06.1999 03.01.2002
12

Acordul privind asigurarea reciprocă a întegrității secretelor interstatale în domeniul protecției juridice a invențiilor

Hotărîrea Guvernului nr. 1331 din 3 decembrie 2001
PDF icon cis.pdf 04.06.1999 31.01.2000 03.01.2002
13

Memorandumul de înţelegere Între AGEPI şi OSIM cu privire la accelerarea procedurii de brevetare

PDF icon Memorandum_AGEPI_OSIM_.pdf 26.05.2017
14

Acord dintre Republica Moldova și Georgia cu privire la recunoaşterea şi protecţia reciprocă a indicaţiilor geografice

Legea Republicii Moldova nr.81 din 13-04-2023
PDF icon RO.pdf 01.02.2023 23.06.2023 23.06.2023