Indicații geografice, denumiri de origine, specialități tradiționale garantate. Legislație

Legile speciale privind protecția proprietății intelectuale
Nr Nume, prenume PDF
1

Legea privind protecția indicațiilor geografice, denumirilor de origine și specialităților tradiționale garantate nr.66-XVI

(adoptată la 27.03.2008, în vigoare din 25.10.2008)
http://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=107008&lang=ro
2

Legea pentru aprobarea simbolurilor naționale asociate indicațiilor geografice protejate, denumirilor de origine protejate și specialităților tradiționale garantate nr.101

(adoptata la 12.06.2014)
http://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=93472&lang=ro
Regulamentele conexe aplicării legilor speciale privind protecția proprietății intelectuale
Nr Nume, prenume PDF
1

Regulamentul privind procedura de depunere, examinare și înregistrare a indicațiilor geografice, a denumirilor de origine și a specialităților tradiționale garantate,

(aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 610 din 05.07.2010)
http://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=100652&lang=ro
Hotărâri ale Guvernului Republicii Moldova
Nr Nume, prenume PDF
1

Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 774 din 13.08.97 cu privire la nomenclatorul serviciilor cu semnificaţie juridică în domeniul protecţiei obiectelor proprietăţii intelectuale

http://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=95613&lang=ro
2

Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 257 din 02.04.2009 cu privire la aprobarea Regulamentului Comisiei de contestații a Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală

http://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=95769&lang=ro
3

Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 644 din 19.07.2010 cu privire la desemnarea autorităților competente abilitate cu atribuții și responsabilități referitoare la produsele cu denumiri de origine și indicații geografice și la specialitățile tradiționale garantate și a autorităților competente responsabile de controalele oficiale privind conformitatea acestor produse

http://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=103322&lang=ro
4

Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 485 din 05.07.2011 cu privire la organizarea și desfașurarea concursului pentru crearea simbolurilor naționale asociate indicațiilor geografice protejate, denumirilor de origine protejate și specialităților tradiționale garantate

http://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=11036&lang=ro
Alte acte normative aprobate prin Ordinul Directorului General AGEPI
Nr Nume, prenume PDF
1

Regulament privind accesul la informația deținută de către AGEPI,

(aprobat prin ordinul Directorului General al AGEPI nr.63 din 02.06.2009)
PDF icon r_o_63_2009.pdf
Alte acte normative
Nr Nume, prenume PDF
1

Legea Republicii Moldova nr. 322 din 18.07.2003 cu privire la declararea complexului "Combinatul de vinuri "Cricova" S.A." drept obiect al patrimoniului cultural-național al Republicii Moldova

http://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=14112&lang=ro
2

Legea Republicii Moldova nr. 199 din 28.07.2005 cu privire la acordarea statutului de obiectiv al patrimoniului cultural-național al Republicii Moldova bunurilor Întreprinderii de Stat “Combinatul de Vinuri de Calitate "Mileștii Mici"”

http://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=7270&lang=ro
Convenții, aranjamente, tratate - internaționale
Nr Nume, prenume PDF Data semnării/adoptării Data întrării în vigoare pentru prima data Data întrării în vigoare pentru RM
1

Convenția de la Paris pentru Protecția Proprietății Industriale

Hotărîrea Parlamentului nr. 1328-XII din 11 martie 1993
PDF icon paris.pdf 20.03.1883 25.12.1983 25.12.1991
2

Aranjamentul de la Nisa privind clasificarea internațională a produselor și serviciilor în scopul înregistrării mărcilor

Hotărîrea Parlamentului nr. 1251-XIII din 10 iulie 1997
PDF icon nice.pdf 15.06.1957 15.06.1957 01.12.1997
3

Aranjamentul de la Lisabona privind protecția indicațiilor locului de origine a produselor și înregistrarea lor internațională

Legea Republicii Moldova nr. 1328-XIV din 27 octombrie 2000
PDF icon lisbon.pdf 31.10.1958 31.10.1958 05.04.2001
Convenții, aranjamente, tratate - regionale
Nr Nume, prenume PDF Data semnării/adoptării Data întrării în vigoare pentru prima data Data întrării în vigoare pentru RM
1

Acord intre RM și UE cu privire la protecția indicațiilor geografice ale produselor agricole și alimentare

Legea Republicii Moldova nr.317 din 27.12.2012
PDF icon acord_rm_ue_ig.pdf 26.06.2012 01.04.2013
2

Acordul privind măsurile de prevenire și combatere a utilizării mărcilor și indicațiilor geografice false, semnat la Minsk

Hotărîrea Guvernului nr. 1332 din 3 decembrie 2001
PDF icon cis_marci.pdf 04.06.1999 04.06.1999 03.01.2002