Buletinul Oficial de Proprietate Intelectuală (BOPI)

Buletinul Oficial de Proprietate Intelectuală este o publicație lunară, care include informaţii oficiale referitoare la cererile de brevetare/înregistrare a obiectelor de proprietate intelectuală (OPI) în Republica Moldova şi titlurile de protecţie a OPI acordate, la modificările intervenite în statutul juridic al cererilor şi titlurilor de protecţie a OPI, precum şi la rezultatele examinării contestaţiilor în Comisia de contestaţii a AGEPI, deciziile instanţelor judecătoreşti privind litigiile legate de OPI, informaţii de ordin general.

Aici puteți accesa Regulamentul cu privire la Buletinul Oficial de Proprietate Intelectuală