Despre Soi de plantă

 • Ce reprezintă un soi de plantă?

  Soi, în sensul Legii, este grupul de plante aparţinând unui singure taxonomii botanice de cel mai jos rang cunoscut, care, indiferent dacă corespunde pe deplin sau nu condiţiilor de acordare a protecţiei prin brevet, poate fi:

  • definit prin expresia caracterelor rezultând dintr-un anumit genotip sau dintr-o anumită combinaţie de genotipuri; expresia caracterelor materialului soiului de acelaşi tip poate fi variabilă sau invariabilă, gradul de variabilitate fiind determinat de genotip sau de combinaţia de genotipuri;
  • distinct faţă de orice alt grup de plante prin expresia a cel puţin unuia dintre caractere;
  • considerat ca o entitate, având în vedere proprietatea sa de a fi reprodus fără vreo modificare.

  În legătură cu noţiunea de soi sunt utilizate şi noţiunile soi esenţial derivat şi soi notoriu.

  Soi esenţial derivat este considerat soiul predominant derivat dintr-un soi iniţial care păstrează expresia caracterelor esenţiale ale soiului iniţial ce rezultă din genotip sau din combinaţia de genotipuri ale soiului iniţial, dar care se distinge clar de soiul iniţial prin unul sau mai multe caractere relevante ce pot fi descrise precis.

  Soi notoriu este considerat soiul care este protejat în Republica Moldova sau într-un alt stat, este înscris într-un registru sau catalog oficial, figurează într-o colecţie de referinţă recunoscută sau într-o bancă de gene şi care poate fi reprodus sau cultivat atunci când este necesar.

  Clona, linia şi hibridul sunt considerate categorii ale soiului, iar seminţele, plantele întregi sau părţile de plantă, capabile să reproducă plante întregi, sunt considerate material al soiului

 • Care soiuri pot fi protejate?

  Protecţia juridică prin brevet pentru soi de plantă poate fi acordată soiurilor aparţinând tuturor genurilor şi speciilor de plante.

  Conform Legii, un soi este brevetabil numai dacă este:

  • distinct;
  • uniform;
  • stabil;
  • nou.

  De asemenea, soiul trebuie să fie desemnat printr-o denumire care îndeplineşte cerinţele legale.

  Soiurile care nu îndeplinesc criteriile de brevetabilitate nu pot fi protejate prin brevet pentru soi de plantă. 

 • Ce trebuie de cunoscut înainte de a aplica pentru brevetarea soiului

  Este necesar de determinat:

  • originea soiului ;
  • amelioratorii;
  • gradul de corespundere criteriului de „noutate”, deoarece soiul este considerat nou dacă, la data depunerii cererii de brevet la AGEPI sau la data priorităţii revendicate, materialul de înmulţire sau recoltat al soiului nu a fost vândut, nici nu a fost pus la dispoziţia terţilor de către ameliorator sau cu consimțământul acestuia în scopul exploatării soiului:
   • pe teritoriul Republicii Moldova - cu mai mult de un an înainte de data depunerii cererii de brevet;
   • pe teritoriul altor state - cu mai mult de 4 ani înainte de data depunerii cererii de brevet, iar în cazul arborilor şi viţei de vie - cu mai mult de 6 ani înainte de data depunerii cererii de brevet;
 • Beneficiul protecției noilor soiuri de plante

  Numai brevetul garantează soiului de plantă o protecție juridică sigură și oferă posibilitatea unei reglementări echitabile a raporturilor patrimoniale și personale apărute în procesul creării sau utilizării soiului.

  Practica denotă că proprietatea materialului vegetal de a se reproduce creează deseori probleme, în special amelioratorilor. Livrând materialul de propagare unor terțe persoane, amelioratorul nu are siguranța că acestea nu vor reproduce în mod abuziv materialul, fără a-i mai solicita acordul. În așa situație, prejudiciile suportate de ameliorator pot fi enorme, deoarece crearea unui nou soi de plantă necesită investiții financiare considerabile și mulți ani de muncă intensă, în cazul unor anumite specii chiar 10-20 de ani.

  Brevetul oferă titularului drepturi exclusive de exploatare și oportunitatea obținerii unui profit care să-i permită atât recuperarea investițiilor financiare anterioare, cât și efectuarea unor noi investiții. În același timp brevetul certifică dreptul moral al amelioratorului de a i se recunoaște această calitate, precum și dreptul economic al acestuia, adică dreptul la remunerarea muncii de creare a soiului.