Observatorul de PI

Pagina web: http://observatorpi.md/

Observatorul respectării drepturilor de proprietate intelectuală (în continuare – Observator) a fost instituit  la data de 29.07.2011, în baza ordinului Directorului General AGEPI.

Drept temei pentru crearea acestuia au servit recomandările experţilor europeni, de asistenţa cărora a beneficiat Republica Moldova, care au constatat că în ţara noastră:

 • autorităţile publice implicate în asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală nu cooperează suficient între ele;
 • societatea este puţin informată despre importanţa proprietăţii intelectuale în dezvoltarea economică a unui stat şi, ca rezultat, nu este dispusă să acorde atenţie problemelor ce ţin de contrafacere şi piraterie;
 • sunt puţine sau lipsesc cu desăvârşire datele oficiale privind încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală.

Astfel, au recomandat crearea unui punct informaţional, al cărui scop ar fi înlăturarea carenţelor depistate în sistemul de asigurare a respectării drepturilor de proprietate intelectuală în republică.

Atribuţiile Observatorului au fost stabilite în Regulamentul de funcţionare al Observatorului respectării drepturilor de proprietate intelectuală, aprobat la data de 05.09.2012 (abrogat) și concretizate în Regulamentul de funcţionare al Observatorului respectării drepturilor de proprietate intelectuală, aprobat la data de 12.06.2013 și modificat la data de 02.06.2014.

Activităţile Observatorului sunt axate pe 4 direcţii prioritare:

Monitorizarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală, şi anume:

 • colectarea, stocarea, examinarea, sistematizarea şi prelucrarea datelor;
 • elaborarea cercetărilor, studiilor, rapoartelor şi analizelor statistice;
 • perfecţionarea cadrului normativ.

Promovarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală:

 • organizarea campaniilor de sensibilizare a societăţii;
 • colaborarea permanentă cu mass-media;
 • iniţierea instruirilor pentru reprezentanţii instituţiilor de drept şi pentru societatea civilă.

Colaborarea cu autorităţile publice şi titularii de drepturi:

 • realizarea schimbului permanent de date;
 • stimularea implicării active şi a interesului titularilor de drepturi în procesul de asigurare a drepturilor;
 • cooperarea cu structurile similare din străinătate.

Informarea Organizaţiei Mondiale a Comerţului privind implementarea Acordului TRIPs:

 • notificarea OMC despre modificările cadrului juridic naţional;
 • furnizarea informaţiilor şi documentelor relevante membrilor OMC, agenţilor economici din Republica Moldova sau din statele membre ale OMC;
 • gestionarea bazei de date privind cadrul juridic național