PI pentru IMM

Instrumentele necesare pentru identificarea și protejarea afacerii

Identificatorii de afaceri cuprind toate denumirile și semnele pe care compania Dvs. le utilizează în comercializarea unui produs sau serviciu. Protejîndu-vă identificatorii afacerii, asigurați protecția imaginii și reputației companiei Dvs. Identificatorii afacerii includ mărcile comerciale, numele comerciale, indicațiile geografice ș.a.

Mărcile

O marcă este un semn pe care îl utilizați în legătură cu anumite produse sau servicii pe care le oferiți consumatorilor. O marcă trebuie să fie distinctivă, să nu inducă în eroare consumatorul, mai mult decît atît, marca Dvs. nu poate fi identică sau similară cu mărcile altor companii dacă produsele sau serviciile Dvs. sunt similare cu produsele sau serviciile acestor companii.

Numele comerciale (denumirea de firmă)

Numele companiei poate coincide cu marca acesteia, alteori poate fi un nume de ansamblu care acoperă mai multe produse și servicii cu mărci diferite.

Indicațiile geografice (IG)

Indicația geografică reprezintă o denumire a unei regiuni sau localități, care servește la identificarea unui produs ce posedă anumite calități, reputație sau alte caracteristici datorate locului de origine. Deseori acest produs este prelucrat sau preparat într-un mod deosebit. În cazul în care produsul Dvs. îndeplinește aceste cerințe specifice, înseamnă că puteți utiliza IG cu referință la acest produs pentru a evidenția originea și calitățile sale, precum și metodele tradiționale de producere.

Intrumentele care aduc valoare sporită companiei

Invențiile

Invenția constituie soluția pentru o problemă tehnică. Invențiile pot fi realizate în toate domeniile tehnologice, de la cele mai simple unelte, cum ar fi scobitorile sau agrafele pentru hîrtie, pînă la cele mai complexe substanțe sau tehnologii, ca produsele farmaceutice sau calculatoarele. Prin protejarea invențiilor ce vă aparțin, preveniți utilizarea aceleiași tehnologii de către concurenți.

Designul industrial (desenele și modelele industriale)

Desenul/modelul industrial (DMI) reprezintă aspectul exterior și estetic al produselor. Prin înregistrarea unui desen sau a unui model industrial se protejează doar aspectul exterior al produsului. Funcțiile sale tehnice sau ideea din spatele produsului nu se protejează.

Dreptul de autor și drepturile conexe

Dreptul de autor protejează creațiile intelectuale în domeniul literaturii, artei și științei. Dreptul de autor poate acoperi diverse tipuri de opere, de exemplu, cărți, manuale, muzică, fotografii, ilustrații și, de asemenea, produsele care au o expresie artistică. Software-ul și bazele de date pot fi protejate, de asemenea, prin intermediul dreptului de autor. Dreptul de autor nu protejează ideile. Acesta se referă doar la forma de exprimare specifică și originală a ideii.

Alte instrumente în domeniul proprietății intelectuale

În afară de drepturile de PI menționate, există și alte instrumente care pot fi utilizate cu succes în activitatea companiei Dvs., de exemplu, secretele comerciale. Secret comercial poate fi orice informație de afaceri confidențială, precum tehnicile de fabricare, descrierea proceselor de producție, listele clienților, planurile de marketing, know-how-ul, show-how-ul etc. care sunt deosebit de valoroase pentru compania Dvs. 

IMM beneficiază de o serie de facilități la taxele prevăzute pentru serviciile acordate de AGEPI.

Pentru mai multe detalii cu privire la taxe va puteți adresa la AGEPI sau accesați site-ul: http://agepi.gov.md/ro/services/

Puteți solicita protecția obiectelor de proprietate intelectuală și în format electronic! 

AGEPI oferă solicitanților posibilitatea de a depune în format electronic cererile de protecție a OPI și documentele aferente, utilizînd semnatura electronică. Pentru aceasta, accesați banerul e-AGEPI, Servicii on-line de pe pagina oficială a AGEPI www.agepi.gov.md sau adresa directă a sistemului: e-servicii.agepi.gov.md.

Prediagnoza PI la IMM – un serviciu GRATUIT!