Invenții. Clasificarea internationala a brevetelor

Aranjamentul de la Strasbourg privind Clasificarea Internațională a Brevetelor (1971), intrat  în vigoare la 7 octombrie 1975, prevede o Clasificare comună pentru brevete, certificate de autor privind invenţiile, modele de utilitate.

Clasificarea Internațională a Brevetelor (în continuare CIB) este concepută pentru a permite o clasificare uniformă a documentelor la scară internațională. Persoana care clasifică documentul va atribui simbolurile de clasificare, conform ediției CIB în vigoare la data clasificării.

Principii de clasificare

Documentele de brevet pot cuprinde 2 tipuri de informații:

  • informație de invenție;
  • informație adițională.

Pentru ambele categorii de informație vor fi aplicate aceleași reguli de atribuire a simbolurilor de clasificare.

Informația de invenție este acea informație care, din ansamblul de date tehnice dezvăluite în documentul de brevet (de exemplu, în revendicari, descriere, și, după caz desene), reprezintă aportul adus de invenție stadiului anterior.

Informația adițională este informația tehnică la care se referă obiectul invenției, cuprins în descriere, dar care nu face obiectul unei revendicări și care, în sine, nu aduce nici un aport la stadiul anterior, însă poate constitui o informație utilă pentru cercetător.

Obiectul invenției

Invențiile pot avea ca obiect procedee, produse, aparate sau materiale (ori modul în care acestea sunt utilizate sau aplicate).

Locurile de clasificare ce corespund obiectelor invenției

Clasificarea asigură ca obiectul tehnic, la care se referă o invenție, să fie clasificat pe cât e posibil în ansamblul său și nu prin intermediul unei clasificări distincte a fiecăruia din elementele sale constitutive.

La rândul lor, elementele constitutive ale unui obiect tehnic pot, de asemenea, constitui o informație de invenție, în cazul în care ele reprezintă în sine un aport adus stadiului anterior, adică reprezintă un subiect nou și neevident. Informațiile de invenții sunt întotdeauna prezentate prin simboluri de clasificare.

Informațiile adiționale sunt reprezentate prin simboluri de clasificare, coduri de indexare sau prin ambele. Astfel, clasificarea cuprinde ansamblul cunoștințelor care pot fi considerate ca relevante în domeniul brevetelor de invenție și se împarte în 8 secțiuni.

Simbolul secțiunii: Fiecare secțiune este determinată printr-una din literele majuscule de la A la H.

Titlul secțiunii: Titlul unei secțiuni să fie considerat ca o indicație generală a conținutului acestei secțiuni.

Cele 8 secțiuni poartă următoarele titluri:

  • A. Necesități curente ale vieții
  • B. Tehnici industriale; transporturi
  • C. Chimie; metalurgie
  • D. Textile. Hârtie
  • E. Construcție
  • F. Mecanică: iluminat; încălzire; armament; explozibil
  • G. Fizică
  • H. Electricitate

Pentru a întelege metodologia procedurii de clasificare corectă și precisă a documentelor de brevet și utilizarea mai eficientă a sistemului de brevete ca mijloc de informare, se va utiliza „Ghidul privind Clasificarea Internațională a Brevetelor”, destinat utilizatorilor sistemului de proprietate industrială, în special solicitanților/titularilor de brevete, reprezentanților în proprietatea industrială, examinatorilor AGEPI și persoanelor implicate în cercetare documentare, atât în cadrul instituțiilor de cercetare-dezvoltare, cât și în cadrul AGEPI, care este disponibil în format electronic și pe suport de hârtie.

Structura CIB

De exemplu indicile de clasificare A61K 31/00, are următoarea structură:

A

61

K

31/00

31/07

Secţiunea

1- nivel

Clasa

2 - nivel

Subclasa

3- nivel

Grupa de bază

4 - nivel

Subgrupa

Nivel mai amănunţit de clasificare

Totodată, relaţiile ierarhice între subgrupe se determină prin numărul de puncte situate în faţa textului subgrupelor, de exemplu:

G01N 33/483 .  .  analiza fizică a materialelor biologice
33/487 ...  materialelor biologice lichide
33/49 ....  sânge
33/50 ..  analiza chimică a materialelor biologice, de exemplu sângele

Pentru o mai bună înţelegere despre principiile şi modul de clasificare a invenţiilor vă propunem utilizarea Ghidului privind utilizarea clasificării internaţionale a brevetelor.

Clasificarea Internațională a Brevetelor,
Redacția nouă a Clasificării Internaționale a Brevetelor (în limba rusa).