Formulare

Invenții
Nr Denumire Cod DOC Ghid de completare
1

Cerere de brevet de invenție

F-01-BI-001-E-03-0209 Microsoft Office document icon F-01-BI-001-E-03-0209.doc PDF icon gh-093.pdf
2

Cerere de brevet de invenție de scurtă durată

F-01-BI-002-E-03-0210 Microsoft Office document icon F-01-BI-002-E-03-0210.doc PDF icon gh-2129.pdf
3

Cerere de prelungire a valabilității brevetului de invenție de scurtă durată

F-01-BI-011-E-02-0219 Microsoft Office document icon F-01-BI-011-E-02-0219.doc
4

Cerere de examinare de fond a cererii de brevet de invenție

F-01-BI-004-E-02-0212 Microsoft Office document icon F-01-BI-004-E-02-0212.doc
5

Cerere de deschidere a fazei naţionale conform procedurii Tratatului de cooperare în domeniul brevetelor (PCT)

F-01-BI-003-E-03-0211 Microsoft Office document icon F-01-BI-003-E-03-0211.doc
6

Cerere de restabilire a drepturilor

F-01-BI-008-E-02-0216 Microsoft Office document icon F-01-BI-008-E-02-0216.doc
7

Cerere de retragere a cererii de brevet de invenție

F-01-BI-006-E-02-0214 Microsoft Office document icon F-01-BI-006-E-02-0214.doc
8

Cerere de transformare

F-01-BI-005-E-02-0213 Microsoft Office document icon F-01-BI-005-E-02-0213.doc
9

Cerere de acordare a certificatului complementar de protecție a produsului medicamentos/fitofarmaceutic

F-01-BI-012-E-02-0220 Microsoft Office document icon F-01-BI-012-E-02-0220.doc
10

Cerere de examinare a opoziției (invenție)

F-01-BI-009-E-02-0217 Microsoft Office document icon F-01-BI-009-E-02-0217.doc
11

Cerere de renunţare

F-01-BI-007-E-02-0215 Microsoft Office document icon F-01-BI-007-E-02-0215.doc
12

Cerere de limitare

F-01-BI-010-E-02-0218 Microsoft Office document icon F-01-BI-010-E-02-0218.doc
13

Cerere de publicare în procedura de validare

F-01-BI-076-E-02-0658 Microsoft Office document icon F-01-BI-076-E-02-0658.doc
14

Cerere de transformare a cererii de brevet european

F-01-BI-077-E-02-0659 Microsoft Office document icon F-01-BI-077-E-02-0659.doc
15

Cerere privind examinarea accelerată a cererii de brevet de invenţie

F-01-BI-091-E-02-0780 Microsoft Office document icon F-01-BI-091-E-02-0780.doc
Aspecte juridice
Nr Denumire Cod DOC Ghid de completare
1

Cerere de repunere în termenul omis

F-02-CC-002-E-01-0535 Microsoft Office document icon F-02-CC-002-E-01-0535.doc
2

Cerere de prelungire a termenului

F-02-CC-003-E-02-0536 Microsoft Office document icon F-02-CC-003-E-02-0536_.doc
3

Cerere de înregistrare a contractului de cesiune

F-05-CC-007-E-01-0405 Microsoft Office document icon F-05-CC-007-E-01-0405.doc
4

Cerere de înregistrare a contractului de licența (sublicența), franchising (subfranchising)

F-05-CC-008-E-01-0406 Microsoft Office document icon F-05-CC-008-E-01-0406.doc
5

Cerere de înregistrare a modificării contractului de licența (sublicența), franchising (subfranchising)

F-05-CC-009-E-01-0407 Microsoft Office document icon F-05-CC-009-E-01-0407.doc
6

Cerere de renunțare la brevet de invenție

F-05-BI-010-E-01-0408 Microsoft Office document icon F-05-BI-010-E-01-0408.doc
7

Cerere de atestare în calitate de mandatar autorizat în proprietate intelectuală

F-05-XX-013-E-01-0411 Microsoft Office document icon F-05-XX-013-E-01-0411.doc
8

Cerere de examinare a contestației (invenție, model de utilitate, desen și model industrial, soi de plantă)

F-07-CC-015-E-02-0413 Microsoft Office document icon F-07-CC-015-E-02-0413.doc
9

Cerere de întroducere a modificărilor

F-05-CC-001-E-01-0399 Microsoft Office document icon F-05-CC-001-E-01-0399.doc
10

Cerere de rectificare a unor erori

F-05-CC-002-E-01-0400 Microsoft Office document icon F-05-CC-002-E-01-0400.doc
11

Procura pentru proceduri în fața AGEPI

F-05-CC-014-E-01-0412 Microsoft Office document icon F-05-CC-014-E-01-0412.doc
12

Cerere de acordare a scutirilor pentru persoanele fizice

F-06-CC-033-E-01-0836 Fişier F-06-CC-033-E-01-0836.docx
13

Cerere de acordare a reducerilor pentru persoanele fizice

F-06-CC-016-E-01-0837 Fişier F-06-CC-016-E-01-0837.docx
14

Cerere de acordare a reducerilor/scutirilor pentru organizațiile din sfera științei și inovării

F-06-CC-139-E-01-0838 Fişier F-06-CC-139-E-01-0838.docx
15

Cerere de acordare a reducerilor pentru întreprinderile mici și mijlocii

F-06-CC-017-E-01-0839 Fişier F-06-CC-017-E-01-0839.docx
16

Declaraţia pe propria răspundere pentru întreprinderile mici și mijlocii nou-înregistrate

F-06-CC-140-E-01-0840 Microsoft Office document icon F-06-CC-140-E-01-0840.doc
17

Cerere de publicare înainte de termen

F-01-BI-001-E-01-1089 Fişier F-01-BI-001-E-01-1089.docx
18

Cerere de efectuare a cercetării documentare

F-01-BI-125-E-01-1090 Fişier F-01-BI-125-E-01-1090.docx
19

Cerere de eliberare a documentului confirmativ

F-13-CC-001-E-01-1091 Fişier F-13-CC-001-E-01-1091.docx