Despre IG, DO, STG

 • Ce sunt IG, DO, STG

  Indicația geografică (IG) este denumirea unei regiuni sau a unei localități, a unui loc determinat sau, în cazuri excepționale, a unei țări, care servește la desemnarea unui produs originar din această regiune sau localitate, din acest loc determinat sau din această țară și care posedă o calitate specifică, reputație sau alte caracteristici ce pot fi atribuite acestei origini geografice şi cel puţin una dintre ale cărui etape de producţie se desfăşoară în aria geografică delimitată.

  Denumirea de origine (DO) este denumirea geografică a unei regiuni sau localități, a unui loc determinat sau, în cazuri excepționale, a unei țări, care servește la desemnarea unui produs originar din această regiune, localitate, loc determinat sau țară și a cărui calitate sau caracteristici sunt, în mod esențial sau exclusiv, datorate mediului geografic, cuprinzând factorii naturali și umani, ale cărui etape de producţie se desfăşoară, toate, în aria geografică delimitată.

  Specialitate tradițională garantată (STG) – produs agricol sau alimentar tradițional a cărui specificitate este recunoscută prin înregistrare conform Legii nr. 66-XVI din 27.03.2008 privind protecția indicațiilor geografice, denumirilor de origine și specialităților tradiționale garantate. (specificitatea reprezintă caracteristica sau ansamblu de caracteristici prin care un produs agricol sau alimentar se distinge în mod clar de alte produse agricole sau alimentare similare aparținând aceleiași categorii; produs tradițional – tradițional – utilizare dovedită pe piaţa naţională pentru o perioadă care permite transmiterea între generaţii; această perioadă este de cel puţin 30 de ani).

 • Ce poate fi înregistrat ca IG, DO, STG

  În calitate de indicație geografică, denumire de origine poate fi înregistrată denumirea geografică a unei regiuni sau localităţi, a unui loc determinat (ex. CODRU, Ştefan Vodă), care serveşte la desemnarea unui produs originar din această regiune, localitate, loc determinat. Indicaţia geografică, Denumire de origine poate fi înregistrată atât pentru produse agricole și alimentare (nuci, brânzeturi, prune, pomuşoare ş.a.) cât și pentru produse artizanale (covoare, broderii, obiecte de olărie, din lemn, din lozie ş.a.), pentru materie primă minerală (piatră, nisip, argile, bentonit ş.a.).

  În calitate de specialitate tradițională garantată poate fi înregistrat doar un produs agricol sau alimentar care este obținut din materie primă tradiţională sau care se caracterizează printr-o compoziţie tradiţională sau printr-un mod de producere şi/sau de prelucrare ce corespunde unui tip tradiţional de producere şi/sau de prelucrare.

 • Beneficiile protecției în promovarea diversificării produselor
  • obţinerea unui supraprofit în schimbul garanţiei calităţii;
  • extinderea piețelor de vânzare;
  • promovarea regiunii rurale;
  • valorificarea locul de origine al produsului;
  • păstrarea tradiţiilor locale;
  • edificarea identităţii naţionale;
  • colaborarea producătorilor locali;
  • distribuirea echitabilă a veniturilor pe întreg lanţul de producere;
  • dezvoltarea ramurilor economice aferente.
 • Cine poate înregistra IG, DO, STG

  IG, DO, STG.Doar un grup este în drept să depună o cerere de înregistrare a unei denumiri de origine, a unei indicaţii geografice sau a unei specialităţi tradiţionale garantate. În sensul Legii, prin „grup” se înţelege orice asociere, indiferent de forma sa juridică, alcătuită în principal din producători sau prelucrători ai produselor specificate în cerere

  O persoană, fizică sau juridică, ori o autoritate competentă poate fi asimilată unui grup care depune o cerere de înregistrare a unei denumiri de origine, a unei indicaţii geografice sau a unei specialităţi tradiţionale garantate în condiţiile stabilite în Regulament.

  La un grup care depune o cerere de înregistrare a unei denumiri de origine, a unei indicaţii geografice sau a unei specialităţi tradiţionale garantate se pot asocia şi alte părţi interesate.

  STG. Orice asociație de producători sau de procesatori, indiferent de forma juridică de organizare sau de componența acesteia, membrii căreia desfășoară o activitate de producție pentru produsele care constituie o specialitate tradițională.

 • Ce trebuie să cunoști înainte să aplici pentru înregistrare

  Rolul de bază al indicațiilor geografice/ denumirilor de origine este de a garanta anumite calități sau caracteristici ale produselor pe care le desemnează.

  Rolul de bază al specialităților tradiționale garantate este de a pune în evidență și de a garanta anumite caracteristici specifice prin care un produs agricol sau alimentar se deosebește de alte produse din aceeiași categorie.

 • Studiul privind identificarea produselor, băuturilor, bucatelor şi obiectelor de meşteşugărit pasibile înregistrării în calitate de Indicații Geografice, Denumiri de Origine și Specialităţi Tradiţionale Garantate în Republica Moldova