Mărci. Inregistrare internațională

 • Pliant - Promovarea Sistemului de la Madrid
 • Importanța înregistrării la nivel internațional

  Întreprinderile exportatoare, mari și mici, au nevoie de un mecanism fiabil, adaptat și econom pentru ași proteja mărcile pe piețele ce prezintă interes. Sistemul de la Madrid este o soluție unică ce permite proprietarilor de mărci să obțină protecție pe numeroase piețe. Acest sistem reprezintă o procedură centralizată de depunere și de gestionare a cererilor de înregistrare a mărcilor.

 • Modalitatea de înregistrare

  Protecția internațională a mărcilor poate fi asigurată prin depunerea unei cereri de înregistrare a mărcii potrivit Protocolului referitor la Aranjament privind înregistrarea internațională a mărcilor (în continuare Protocol), prin intermediul oficiului național/regional care în Republica Moldova este Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI).

 • Depunerea unei cereri la AGEPI

  Persoanele interesate pot solicita protecție în mai multe țări (lista membrilor Sistemului de la Madrid poate fi consultată pe adresa: https://www.wipo.int/madrid/fr/members/) printr-o singură cerere, utilizând o singură limbă, achitând un singur set de taxe într-o singură monedă (francul elvețian).

 • Cererea internațională de înregistrare a mărcii

  Conform reglementărilor, cererea internațională de înregistrare a mărcii poate fi depusă doar prin intermediul oficiului național competent în materie de mărci (AGEPI în cazul Republicii Moldova), numit oficiu al țării de origine. O condiție esențială este obligativitatea de a înregistra marca/de a depune o cerere de înregistrare a mărcii în prealabil pe teritoriul țării de origine. Cererea de înregistrare internațională trebuie redactată în limba franceză sau engleză și depusă în trei exemplare de către titularul sau solicitantul unei mărci din Republica Moldova. Ea se completează pe un formular standard (MM2, link: http://www.wipo.int/madrid/fr/forms/) elaborat de Biroul Internațional al OMPI.

  Formularul poate fi expediat, în prealabil, cu titlu de consultație pe adresa de e-mail madrid@agepi.gov.md (cererea transmisă pe adresa madrid@agepi.gov.md nu se consideră depusă în sensul art. 75(1) din Legea 38/2008).

  Ghidul de completare a formularului cererii de înregistrare internaţională MM2 poate fi accesat aici. Fiecare cerere trebuie să se refere doar la o singură marcă. În același timp solicitantul în cererea sa internațională se poate baza pe mai multe înregistrări /cereri ale uneia și aceleiași mărci, efectuate în Republica Moldova.

  Datele incluse în cererea internațională trebuie să corespundă pe deplin datelor  înscrise în Registrul Național al Cererilor de Înregistrare a Mărcilor sau, după caz în Registrul Național al Mărcilor.

  Cererea internațională va conține:

  • numele și adresa solicitantului;
  • țara de origine;
  • numele și adresa mandatarului, dacă este cazul;
  • reproducerea mărcii;
  • data și numărul depozitului (înregistrării) din țara de origine;
  • lista produselor și serviciilor conform clasificării internaționale;
  • părțile contractante în care solicitantul dorește să obțină protecția mărcii, conform Protocolului de la Madrid;
  • alte informații, după caz;

  Data înregistrării internaționale., în sensul art.3(4) al Protocolului, având ca țară de origine Republica Moldova, va fi considerată data la care cererea internațională a fost depusă la AGEPI, cu condiția ca aceasta să fie recepționată de Biroul Internațional în termen de 2 luni de la data respectivă. În caz contrar, data  înregistrării internaționale va fi data la care cererea internațională va fi recepționată de Biroul Internațional.

  Data depunerii cererii internaționale la AGEPI se considera data la care a fost depusă cererea și dovada de plată a taxelor în cuantumul stabilit. Dacă acestea nu sunt depuse concomitent, atunci data depunerii cererii internaționale la AGEPI va fi data depunerii ultimului document.

  Solicitanții au posibilitatea să limiteze listele de produse și servicii pentru una sau mai multe părți desemnate în cerere.

 • Desemnarea posterioară a unei înregistrări internaționale

  Titularul unei înregistrări internaţionale, avînd ca ţară de origine Republica Moldova, poate solicita extinderea teritorială posterioară a protecţiei acestei înregistrări asupra uneia sau mai multor ţări care nu au fost indicate în cererea internaţională iniţială, pentru toate sau pentru o parte din produsele şi/sau serviciile enumerate în înregistrarea internaţională.

  Cererea de desemnare posterioară poate fi înaintată către Biroul Internaţional direct, utilizând serviciul electronic E-Subsequent Designation sau completând formularul tip MM4, care poate fi expediat electronic direct la OMPI sau  prin intermediul AGEPI.

 • Instrumente on-line

  Biroul International al OMPI a elaborat o serie de instrumente on-line pentru a facilita comunicarea cu utilizatorii Sistemului de la Madrid: titulari de mărci internaționale sau reprezentanții acestora. Astfel, au fost lansate și promovate mai multe instrumente ce ajută la gestionarea unei înregistrări internaționale, cum ar fi:

  • Madrid eFiling Platform;
  • MGS (Gestionarul de produse & servicii al sistemului de la Madrid) – util pentru titular/mandatar la momentul depunerii unei cereri de înregistrare a mărcii la stabilirea listei de produse și/sau servicii (https://webaccess.wipo.int/mgs/index.jsp?lang=fr);
  • MPM (Madrid Portfolio Manager) –PM (Madrid Portfolio Manager) a BI cu referință la marca Dvs. Prin accesarea MPM-ului se poate obține lista tuturor documentelor cu privire la o anumită marcă internațională înscrise sau în curs de înscriere în Registrul Internațional al mărcilor;
  • MADRID MONITOR  conține și alte instrumente create și gestionate de OMPI cum ar fi: ROMARIN, MADRID e-Alert, MADRID Real-time Status, GAZETA OMPI și permite utilizatorilor Sistemului de la Madrid interesați de o anumită înregistrare internațională să o gestioneze  mai eficient. Noua bază de date oferă posibilitatea de a efectua în timp restrâns o căutare/cercetare simplă după cuvântul cheie sau după număr, de a filtra rezultatele cercetării efectuate, de a vizualiza şi a descărca/imprima dosarul unei mărci, de a efectua o căutare avansată, de a salva şi partaja rapoartele de cercetare, de a accesa Gazeta OMPI și de a obţine informaţii în timp real despre anumite mărci/cereri.  Baza de date MADRID MONITOR poate fi consultată online gratuit pe site-ul OMPI (http://www.wipo.int/madrid/monitor/fr/index.jsp)

  Alte servicii ce pot fi solicitate de la Biroul International al OMPI le puteți găsi direct pe site-ul OMPI (http://www.wipo.int/madrid/fr/).

 • Atenționare - Notificări înșelătoare

  În adresa Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI) au parvenit mai multe informații de la titularii de mărci internaționale cu originea în Republica Moldova, unde se menționează recepționarea unor scrisori de la diverse instituții internaționale prin care sunt invitați să plătească taxe pentru publicarea mărcilor lor în publicațiile care par a fi de natură oficială, și care, de facto, nu au nimic în comun cu registrele Organizației Mondiale de Proprietate Intelectuală (OMPI). Unele dintre aceste entități folosesc semne similare cu logo-ul sau cu numele OMPI, astfel încât induc în eroare solicitanții cu privire la sursa documentelor expediate.

  În contextul celor menționate, atât Biroul Internațional al OMPI, prin avertismentul publicat pe site-ul său (http://www.wipo.int/madrid/en/fees/warning.html), cât și AGEPI, aduc la cunoștința utilizatorilor Sistemului de la Madrid că aceste informații nu au efecte juridice. Înregistrarea mărcilor internaționale, diferite înscrieri sau modificări sunt publicate în Gazeta OMPI, singura publicație oficială a Biroului Internațional.

  Toate taxele se achită de către solicitant fie direct la Biroul Internațional, în franci elvețieni, fie prin intermediul Oficiului de origine la depunerea cererii.