Soiuri de plante. Brevetare internațională

Solicitanții naționali, care doresc să obțină protecție pentru un soi de plantă în străinătate, precum și solicitanții străini, care doresc să obțină protecție pentru un soi de plantă în Republica Moldova, pot utiliza, în scopul depunerii cererii de acordare a protecției în țara respectivă, un nou mijloc de depunere on-line, pus la dispoziția publicului de către UPOV în cadrul unui Proiect de elaborare a Formularului de Cerere Electronic (FCE), pentru care a fost aprobată denumirea UPOV PRISMA.

Serviciul UPOV PRISMA prevede utilizarea unui formular on-line multilingv al cererii de acordare a protecției pentru un soi de plantă, disponibil pe site-ul UPOV în cele patru limbi oficiale ale UPOV (engleză, franceză, germană și spaniolă), care ar putea fi furnizat către Oficiile de PI care acordă protecție soiurilor de plante, participante la proiect, cu generarea acestuia în limba și în formatul solicitate de autoritatea din țara respectivă.

Versiunea 1.0 a formularului a fost lansată în Ianuarie 2016, fiind aplicabilă pentru 5 culturi – soia, măr, trandafir, cartof și salată. Proiectul este în continuă dezvoltare, fiind testate noi versiuni cu număr de culturi, state participante și facilități extinse.

În Noiembrie 2022 a fost lansată Versiunea 2.8 UPOV PRISMA, fiind utilizată de 36 de membri ai UPOV, inclusiv Uniunea Europeană prin Oficiul Comunitar al Soiurilor de Plante (CPVO), ce cuprinde 27 de state membre și Organizația Africană de Proprietate Intelectuală (OAPI), ce cuprinde 17 state membre.

Versiunea curentă permite generarea formularelor de  cereri și chestionare tehnice în 13 limbi – cele 4 limbi oficiale, plus limbile română, georgiană, norvegiană, sârbă, chineză, coreeană, turcă, vietnameză și suedeză.

Depunerea cererii prin UPOV PRISMA nu afectează taxele pe care solicitantul urmează să le achite Oficiului de PI, totodată, este posibil ca acestea să fie achitate la Oficiul UPOV, care le va distribui Oficiilor de PI. Totodată, Oficiul UPOV percepe o taxă de 90 CHF pentru cererile depuse prin UPOV PRISMA.

Se preconizează ca proiectul să fie dezvoltat în continuare, cu includerea unor noi state membre și cu extinderea numărului de culturi, pentru care acesta va fi aplicabil.

Informații privind Formularul de Cerere Electronic UPOV PRISMA și modul de utilizare a acestuia pot fi accesate la adresa: https://www.upov.int/upovprisma/en/index.html.