Prediagnoza proprietății intelectuale la instituții și întreprinderi

Prediagnoza proprietăţii intelectuale reprezintă un studiu particularizat al portofoliului obiectelor de proprietate intelectuală din cadrul întreprinderii - brevete, mărci, desene şi modele industriale, obiectelor protejate prin dreptul de autor şi drepturile conexe, incluzând de asemenea activitatea de comercializare, gestionare și utilizare eficientă a acestora.

Prediagnoza proprietății intelectuale are menirea să contribuie la optimizarea potențialului de inovare și la creșterea competitivității. Pornind de la o  analiză obiectivă a stării de lucruri, prediagnoza permite evaluarea, eficientizarea și sporirea protecției și potențialului proprietății intelectuale, precum și oferă întreprinderii o viziune de perspectivă a atuurilor sale competitive generate de proprietatea intelectuală, atît prin prisma protecției, cît și a utilizării acesteia. Prediagnoza permite de a dezvolta și diversifica domeniile de activitate și de a identifica competențele interne ale întreprinderii pentru aplicarea în practică a unei politici coerente în domeniul PI.

Prediagnoza proprietăţii intelectuale este destinată în primul rând ÎMM-urilor, deoarece spre deosebire de marile corporaţii acestea nu dispun de subdiviziuni speciale antrenate în mod exclusiv în gestiunea PI.

Principalele obiective ale prediagnozei proprietăţii intelectuale sunt următoarele:

 • familiarizarea managementului şi a angajaţilor întreprinderilor cu oportunităţile oferite de proprietatea intelectuală;
 • orientarea întreprinderilor spre elaborarea, valorificarea şi lansarea pe piaţă a unor tehnologii noi şi produse competitive, îmbunătățirea imaginei, sporirea valorii activelor, obţinerea unor beneficii din utilizarea creaţiilor intelectuale;
 • conştientizarea de către managementul întreprinderilor a oportunităţii înregistrării (pe cale naţională şi internaţională) a rezultatelor activităţii intelectuale elaborate sau utilizate în cadrul întreprinderii;
 • sporirea interesului ÎMM-urilor faţă de valorificarea proprietăţii intelectuale și asigurarea unei gestiuni eficiente a acesteia.

Când trebuie să apelaţi la serviciul de prediagnoză a proprietăţii intelectuale?

 • atunci când vă propuneţi să sporiți competitivitatea produselor și serviciilor;
 • în cazul dificultăţilor la înregistrarea obiectelor de proprietate intelectuală (invenţii, mărci, desene şi modele industriale etc.);
 • dacă doriţi să vă protejaţi elaborările tehnologice, produsele şi serviciile;
 • atunci când intenţionaţi să utilizaţi mai eficient tehnologiile noi, cunoştinţele, produsele informaţionale, alte obiecte de proprietate intelectuală;
 • dacă doriţi să aveţi o poziţie fermă pe piaţă, să îmbunătăţiţi imaginea întreprinderii, produselor şi serviciilor;
 • în cazul în care intenționați să vă extindeți piața de desfacere.

Pentru ce solicitaţi serviciul de prediagnoză a proprietăţii intelectuale?

 • pentru estimarea potenţialului inovaţional al întreprinderii şi gradului de utilizare a acestuia;
 • pentru stabilirea unor modalităţi adecvate de protecţie a produselor intelectuale de care dispuneţi;
 • pentru diminuarea riscului de contrafacere a produselor;       
 • pentru reducerea costurilor de producere și îmbunătățirea calității produselor/serviciilor.

Cum se derulează prediagnoza proprietăţii intelectuale?

 • specialiştii AGEPI efectuează o vizită la întreprindere, unde împreună cu Dvs. examinează starea de lucruri în ceea ce priveşte utilizarea şi protecţia proprietăţii intelectuale (produse, tehnologii, licenţe, brevete, mărci, know-how etc.);
 • informaţia acumulată se generalizează şi se întocmeşte untr-un raport în care se specifică obiectele de proprietate intelectuală disponibile, modalităţile eficiente de protecţie a acestora, recomandări particularizate privind modul în care proprietatea intelectuală poate impulsiona atingerea unor performanţe economice.

Alte informații

Serviciile de prediagnoză a proprietăţii intelectuale se prestează ÎMM în mod gratuit.

Confidenţialitatea informaţiilor oferite şi a rezultatelor studiului este garantată.

Informaţii suplimentare pot fi obţinute la tel.: 400-620, 400-629.