Soi de plante. Organele care realizează politici în domeniul

Politica statului în domeniul protecției juridice și utilizării soiurilor este realizată în Republica Moldova de următoarele organe:

  • Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (în continuare AGEPI);
  • Comisia de Stat pentru Testarea Soiurilor de Plante a Republicii Moldova (în continuare Comisia de Stat);

AGEPI este oficiul național în domeniul protecției proprietății intelectuale și este unica autoritate a Republicii Moldova care acordă protecție juridică noilor soiuri de plante.

AGEPI recepționează cererile de brevet pentru soiuri de plante, efectuează examinarea cererilor, publicarea oficială a acestora în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială a Republicii Moldova, acorda și eliberează brevete pentru soi de plantă, ține Registrul Cererilor de Brevet și Registrul Brevetelor pentru Soiurile de Plante.

Comisia de Stat este organul care efectuează testarea soiurilor  de plante în cadrul centrelor sale de  testare, al staţiunilor sale experimentale,  al instituţiilor specializate  şi laboratoarelor conform metodologiilor şi termenelor stabilite, în baza standardelor internaţionale, în vederea aprecierii conformităţii lor cu condiţiile  de  brevetabilitate, respectiv distinctivitate, uniformitate şi stabilitate, de asemenea, efectuează testarea  soiurilor în vederea aprecierii valorii lor agronomice.

Comisia de Stat ține Registrul Soiurilor de Plante, care poate fi accesat pe website-ul Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare: http://www.maia.gov.md.