Comisia de contestații

Comisia de Contestaţii a Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova este un organul cu drept de soluţionare pe cale extrajudiciară a litigiilor din domeniul protecţiei proprietăţii intelectuale.

Comisia de Contestaţii soluţionează următoarele litigii:

 

 • privind decizia de respingere a cererii de înregistrare a mărcii, a denumirii de origine a produsului, a indicaţiei geografice sau a specialităţii tradiţionale garantate, emise conform rezultatelor examinării formale;
 • privind hotărârea de respingere a cererii de brevet (invenţie sau soi de plantă), de înregistrare a desenului şi modelului industrial, luată conform rezultatelor examinării preliminare;
 • privind hotărârea de respingere a cererii de brevet (invenţie sau soi de plantă), luată conform rezultatelor examinării în fond;
 • privind decizia de respingere a cererii de înregistrare a mărcii, a denumirii de origine a produsului, a indicaţiei geografice sau a specialităţii tradiţionale garantate, emisă conform rezultatelor examinării desemnării solicitate, inclusiv decizia de respingere definitivă a cererii de înregistrare a mărcii în baza rezultatelor examinării semnului solicitat în conformitate cu punctele 1, 2 şi 5 ale articolului 5 al Aranjamentului de la Madrid;
 • privind acordarea brevetului (invenţie sau soi de plantă);
 • privind înregistrarea desenului şi modelului industrial;
 • privind înregistrarea mărcii, inclusiv înregistrarea conform punctului 6 articolul 5 al Aranjamentului de la Madrid;
 • privind înregistrarea denumirii de origine a produsului;
 • privind înregistrarea indicaţiei geografice;
 • privind înregistrarea specialităţii tradiţionale garantate;
 • privind refuzul înregistrării contractului de licenţă;
 • privind refuzul înregistrării contractului de cesiune;
 • privind refuzul înregistrării contractului de frachising;
 • privind respingerea cererii de modificare;
 • privind prioritatea plăţii şi cuantumul taxei, termenele omise/ repetate, în baza noilor circumstanţe, parţial sau integral respinse de către examinare;
 • privind repunerea/restabilirea în drepturi;
 • alte litigii atribuite Comisiei de Contestaţii după competenţă.

 

Pot să depună contestaţii persoanele fizice şi juridice rezidente în Republica Moldova.

Persoanele fizice şi juridice străine sau reprezentanţii acestora depun contestaţii, corespondează cu Comisia de Contestaţii şi participă la şedinţe prin intermediul mandatarilor autorizaţi, înregistraţi la AGEPI.

Termenul în care se examinează contestaţia este de trei luni de la data depunerii acesteia.

Taxa pentru depunerea contestaţiei în Comisia de Contestaţii este de 150 euro.

Taxa pentru depunerea cererii privind repunerea /restabilirea în drepturi este de 100 euro.

Hotărârea Comisiei de Contestaţii a AGEPI poate fi atacată în instanţele judecătoreşti conform competenţei acestora.