„Intellectus”, Revistă de proprietate intelectuală, știință și educație

„Intellectus”, Revista de proprietate intelectuală, știință și educație

Revista de proprietate intelectuală, știință și educație „Intellectus” este o publicație științifică, recenzată, cu acces deschis, care apare cu regularitate din anul 1995. Revista reflectă multilateral și competent aspectele privind protecția proprietății intelectuale, tratează fenomenele ştiinţifice și educaționale moderne, dezvoltarea acestora, promovează  cercetările fundamentale şi aplicative valoroase din domeniile științei, economiei, educației și tehnicii, tehnologiile noi şi rezultatele ştiinţifice de performanţă în scopul aplicării lor inovaţionale, precum și studiile  științifice și metodologice privind tezaurul intelectual al Republicii Moldova.