Desene / Modele industriale. Legislație

Nr Nume, prenume PDF
1

Legea privind protecția desenelor și modelelor industriale nr. 161-XVI

(adoptată la 12.07.2007, în vigoare din 01.12.2007)
http://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=93462&lang=ro
Nr Nume, prenume PDF
1

Regulamentul privind procedura de depunere, examinare și înregistrare a desenelor și modelelor industriale,

(aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 1496 din 29.12.2008)
http://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=100016&lang=ro
Nr Nume, prenume PDF
1

Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 774 din 13.08.97 cu privire la nomenclatorul serviciilor cu semnificaţie juridică în domeniul protecţiei obiectelor proprietăţii intelectuale

http://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=95613&lang=ro
2

Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 8 din 12.01.2022 privind modul și condițiile de acordare a permisiunii de folosire a denumirii oficiale sau istorice a statului în marcă/desen sau model industrial

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=129441&lang=ro
3

Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 1609 din 31.12.2003 despre aprobarea Regulamentului privind obiectele de proprietate intelectuală create în cadrul exercitării atribuțiilor de serviciu

http://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=115657&lang=ro
4

Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 257 din 02.04.2009 cu privire la aprobarea Regulamentului Comisiei de contestații a Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală

http://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=95769&lang=ro
Nr Nume, prenume PDF
1

Regulament privind accesul la informația deținută de către AGEPI,

(aprobat prin ordinul Directorului General al AGEPI nr.63 din 02.06.2009)
PDF icon r_o_63_2009.pdf
Nr Nume, prenume PDF
1

Legea Republicii Moldova nr. 322 din 18.07.2003 cu privire la declararea complexului "Combinatul de vinuri "Cricova" S.A." drept obiect al patrimoniului cultural-național al Republicii Moldova

http://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=14112&lang=ro
2

Legea Republicii Moldova nr. 199 din 28.07.2005 cu privire la acordarea statutului de obiectiv al patrimoniului cultural-național al Republicii Moldova bunurilor Întreprinderii de Stat “Combinatul de Vinuri de Calitate "Mileștii Mici"”

http://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=7270&lang=ro
Nr Nume, prenume PDF Data semnării/adoptării Data întrării în vigoare pentru prima data Data întrării în vigoare pentru RM
1

Convenția de la Paris pentru Protecția Proprietății Industriale

Hotărîrea Parlamentului nr. 1328-XII din 11 martie 1993
PDF icon paris.pdf 20.03.1883 25.12.1983 25.12.1991
2

Aranjamentul de la Haga privind depozitul internațional de desene și modele industriale

Decretul Presedintelui Republicii Moldova nr. 229 din 30 decembrie 1993 >>>

PDF icon hague.pdf 06.11.1925 06.11.1925 14.03.1994
3

Aranjamentul de la Locarno privind instituirea clasificării internaționale a desenelor și modelelor industriale

Hotărîrea Parlamentului nr. 1249-XIII din 10 iulie 1997
PDF icon locarno.pdf 08.10.1968 27.04.1971 01.12.1997