Indicații geografice şi denumiri de origine protejate în contextul Acordului de Asociere dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană

Pentru a beneficia de protecție în baza  Acordului de Asociere între Republica Moldova, pe de o parte, şi Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele membre ale acestora, pe de altă parte (în continuare- Acordul de Asociere), o DO/IG trebuie să fie înregistrată la nivel național în baza Legii nr. 66-XVI/2008 privind protecția indicațiilor geografice, denumirilor de origine și specialităților tradițional garantate și ulterior prezentată pentru protecție pe teritoriul UE (important -  fără a se achita careva taxe).

Informaţia cu referire la IG, DO ce au ca țară de origine Republica Moldova şi sunt protejate pe teritoriul Uniunii Europene poate fi consultată la adresa: https://www.tmdn.org/giview/gi/search.