Servicii de selectare și furnizare, la cerere, a informațiilor analitice și/sau de sinteză pentru OPI

Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală prestează o serie de servicii la cererea solicitanților, altele decât cele ce țin de procedura de depunere a cererilor de protecție a obiectelor de proprietate intelectuală, de examinare și de înregistrare a lor.

Activitatea de prestare a serviciilor de către AGEPI se efectuează la cererea solicitanților în conformitate cu prevederile Instrucțiunilor privind prestarea serviciilor de selectare și furnizare, la cerere, a informațiilor analitice și/sau de sinteză pentru obiectele de proprietate intelectuală, aprobat prin ordinul Directorului general al AGEPI nr. 98 din 21.08.2020. Acestea stabilesc modul și condițiile de prestare de către AGEPI a serviciilor de selectare și furnizare, la cerere, a informațiilor analitice și/sau de sinteză pentru obiectele de proprietate intelectuală, drepturile și obligațiile persoanelor implicate în activitatea de prestare a serviciilor.

Taxa pentru serviciile solicitate se va achita în conturile AGEPI, prin oricare modalitate disponibilă solicitantului serviciului, în baza notei de plată emise de către AGEPI, iar dovada achitării taxei se va anexa la cerere.

În cazul în care în termen de cinci zile lucrătoare de la depunerea cererii, nu va fi prezentată dovada de achitare a taxei, cererea nu se va lua în examinare şi acest fapt se va notifica solicitantului serviciului.

Termenul de examinare a cererilor de prestare a serviciilor este de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii.

Nr.
d/o
Servicii cu semnificatie juridica Cuantumul taxelor,euro
95. Selectarea şi furnizarea, la cerere, a informaţiilor analitice sau de sinteză pentru obiectele de proprietate intelectuală privind:  
a) statutul juridic, pentru un obiect 15
b) solicitantul/titularul obiectelor de proprietate intelectuală, pentru un obiect 15
c) portofoliul obiectelor de proprietate intelectuală deţinut de o persoană, pentru un obiect 15
d) invenţiile, pentru o bază de date, un obiect:  
baze de date naţionale 50
baze de date internaţionale 150
e) mărcile protejate în Republica Moldova
pentru fiecare clasă, depăşind 1
35
3
f) desenele şi modelele industriale protejate în Republica Moldova pentru o clasă, un obiect 35
g) indicaţiile geografice, denumirile de origine şi specialităţile tradiţionale garantate protejate în Republica Moldova  
pentru o denumire 15

Nota:

11. Pentru efectuarea, în regim de urgenţă, a procedurilor prevăzute în punctele 2, 26, 27, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58 şi 95 din prezentul Nomenclator, tariful se majorează cu 100%. La calcularea cuantumului tarifelor conform prezentului punct, nu se aplică prevederile punctului 5, precum şi reducerile stabilite în note.

12. Tariful se consideră achitat la data transferării integrale a cuantumului stabilit conform prezentului Nomenclator.

Hotărîre Nr. 774 din 13.08.1997 cu privire la nomenclatorul serviciilor cu semnificaţie juridică în domeniul protecţiei obiectelor proprietăţii intelectuale

Anexa la hotărîre Nr. 774 din 13.08.1997 cu privire la nomenclatorul serviciilor cu semnificaţie juridică în domeniul protecţiei obiectelor proprietăţii intelectuale

Formulare:

Nr. Formulare PDF DOC
1 Inventii PDF Word
2 Soiuri de plante PDF Word
3 Marci PDF Word
4 Desene si modele industriale PDF Word
5 Indicatii geografice, denumiri de origine si specialitati traditionale garantate PDF Word
6 Dreptul de autor și drepturi conexe PDF Word

Telefoane de contact:

Tel.(+37322) 400 500, (+37322) 188 635