Invenții. Legislație

Legile speciale privind protecția proprietății intelectuale
Nr Nume, prenume PDF
1

Legea privind protecția invențiilor nr. 50-XVI

(adoptată la 07.03.2008, în vigoare din 04.10.2008)
http://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=107070&lang=ro
Regulamentele conexe aplicării legilor speciale privind protecția proprietății intelectuale
Nr Nume, prenume PDF
1

Regulamentul privind procedura de depunere și examinare a cererii de brevet de invenție și de eliberare a brevetului,

(aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 528 din 01.09.2009)
http://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=100460&lang=ro
Hotărâri ale Guvernului Republicii Moldova
Nr Nume, prenume PDF
1

Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 774 din 13.08.97 cu privire la nomenclatorul serviciilor cu semnificaţie juridică în domeniul protecţiei obiectelor proprietăţii intelectuale

http://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=95613&lang=ro
2

Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 291 din 28.03.2000 cu privire la instituirea Premiului Guvernului Republicii Moldova „Inventator remarcabil”

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=121113&lang=ro
3

Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 1609 din 31.12.2003 despre aprobarea Regulamentului privind obiectele de proprietate intelectuală create în cadrul exercitării atribuțiilor de serviciu

http://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=115657&lang=ro
4

Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 257 din 02.04.2009 cu privire la aprobarea Regulamentului Comisiei de contestații a Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală

http://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=95769&lang=ro
5

Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 805 din 28.06.2016 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la susţinerea brevetării în străinătate a invențiilor și a soiurilor de plante create în Republica Moldova

http://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=93516&lang=ro
Alte acte normative aprobate prin Ordinul Directorului General AGEPI
Nr Nume, prenume PDF
1

Regulament privind accesul la informația deținută de către AGEPI,

(aprobat prin ordinul Directorului General al AGEPI nr.63 din 02.06.2009)
PDF icon r_o_63_2009.pdf
Convenții, aranjamente, tratate - internaționale
Nr Nume, prenume PDF Data semnării/adoptării Data întrării în vigoare pentru prima data Data întrării în vigoare pentru RM
1

Convenția de la Paris pentru Protecția Proprietății Industriale

Hotărîrea Parlamentului nr. 1328-XII din 11 martie 1993
PDF icon paris.pdf 20.03.1883 25.12.1983 25.12.1991
2

Tratatul de cooperare în domeniul brevetelor (PCT)

Hotărîrea Parlamentului nr. 1624-XII din 26 octombrie 1993
PDF icon pct.pdf 19.06.1970 24.01.1978 25.12.1991
3

Tratatul de la Budapeșta privind recunoașterea internațională a depozitului de microorganisme în scopul asigurării protecției lor prin brevete

Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 229 din 30 decembrie 1993 >>>

PDF icon budapest.pdf 28.04.1977 19.08.1980 25.12.1991
4

Aranjamentul de la Strasbourg privind clasificarea internațională de brevete

Hotărîrea Parlamentului nr. 1248-XIII din 10 iulie 1997
PDF icon strasbourg.pdf 24.03.1971 07.10.1975 01.09.1998
5

Tratatul privind dreptul brevetelor (PLT)

Legea Republicii Moldova nr. 433-XV din 27 iulie 2001
PDF icon plt.pdf 01.06.2000 28.04.2005 28.04.2005
Convenții, aranjamente, tratate - regionale
Nr Nume, prenume PDF Data semnării/adoptării Data întrării în vigoare pentru prima data Data întrării în vigoare pentru RM
1

Acord între Guvernul Republicii Moldova și Organizatia Europeana de Brevete privind validarea brevetelor Europene (Acord de validare)

PDF icon validation-agreement-.pdf 16.10.2013 01.11.2015
2

Acord între Guvernul Republicii Moldova și Organizația Eurasiatică de Brevete privind protecția juridică a invențiilor pe teritoriul Republicii Moldova după denunțarea de catre Republica Moldova a Convenției eurasiatice de brevete

Hotărîrea Guvernului Nr. 618 din 17.08.2012
PDF icon Acordul_RM_OEAB.pdf 12.04.2012 12.04.2012 03.12.2012
3

Convenția Euroasiatică privind Brevetele (*denunţarea a întrat în vigoare la 26.04.2012)

Hotărîrea Parlamentului nr. 615-XIII din 27 octombrie 1995 *abrogată prin Legea nr. 78 din 21.04.2011 pentru denunţarea Convenţiei eurasiatice privind brevetele
PDF icon eurasian_patent_convention.pdf 09.09.1994 12.08.1995 16.02.1996
4

Acordul privind crearea de către statele membre ale CSI al CD-ROM-ului comun (produs informațional regional)

PDF icon cd-rom.pdf 22.05.2001 22.05.2001 22.05.2001
5

Memorandumul de înţelegere Între AGEPI şi OSIM cu privire la accelerarea procedurii de brevetare

PDF icon Memorandum_AGEPI_OSIM_.pdf 26.05.2017