Despre Desene / Modele industriale (DMI)

 • Ce este un desen și un model industrial (DMI)

  Desen sau model industrial (DMI) reprezintă aspectul exterior al unui produs sau al unei părți a lui, rezultat în special din caracteristicile liniilor, contururilor, culorilor, formei, texturii și/sau ale materialelor și/sau ale ornamentației produsului în sine.

  Prin produs se înțelege orice articol obținut printr-un proces industrial sau artizanal, care poate conține și elemente concepute spre a fi asamblate într-un produs complex, ambalaje, aranjamente, simboluri grafice și caractere tipografice, cu excepția programelor de calculator; prin produs complex – produs compus din multiple elemente ce pot fi înlocuite de o manieră care să permită dezasamblarea și reasamblarea lui.

 • Diferența dintre desen industrial și model industrial

  Desenul industrial (obiect bidimensional) se caracterizează prin raportul grafic-liniar al elementelor și efectiv nu are volum, de exemplu: aspectul exterior al covorului, al țesăturii, al năframei, al broderiei pe haină.

  Prin model industrial (obiect tridimensional) înțelegem o compoziție, constituită pe baza unei structuri tridimensionale. De exemplu, aspectul exterior al unei mașini, al unui strung, al unei lustre, al unui vas.

 • Ce poate fi înregistrat ca desen sau model industrial

  Obiectul protecției poate fi bidimensional (desen industrial) sau tridimensional (model industrial), precum și o combinație a acestora.

  Se asigură protecție pentru DMI  numai dacă acesta este nou și are un caracter individual.

  Pe teritoriul Republicii Moldova sunt recunoscute și protejate:

  • DMI înregistrate (cu depunerea cererii de înregistrare) și confirmate prin certificatul de înregistrare a desenului sau modelului industrial în condițiile Legii nr. 161/2007;
  • DMI internaționale înregistrate conform Aranjamentului de la Haga privind înregistrarea internațională a desenelor și modelelor industriale;
  • DMI neînregistrate (fără depunerea cererii de înregistrare) în cazul în care au fost făcute publice în conformitate cu Legea nr. 161/2007.

  Nu pot fi protejate:

  • obiectele determinate exclusiv de o funcţie tehnică;
  • procedeele de fabricaţie;
  • principiul de construire sau modul în care un obiect este fabricat;
  • elementele verbale, şi anume ponderea semantică a acestora;
  • aspectul exterior al obiectelor invizibile în procesul funcţionării sau exploatării normale;
  • semnele distinctive (mărcile, denumirile de origine etc.), dacă nu aparţin solicitantului;
  • desenele sau modelele industriale care contravin ordinii publice sau bunelor moravuri.
 • Beneficiul protecției desenului sau modelului industrial

  Unul din avantajele protecţiei DMI este dreptul exclusiv de utilizare şi de interzicere a utilizării acestuia de către terţi, fără acordul titularului pe întregul termen de valabilitate a DMI în cauză. Pentru consumator aspectul exterior constituie unul din factorii principali care influenţează vânzarea cu succes a produsului, face produsul atractiv şi este unul din factorii principali care influenţează cumpărătorul de a prefera un produs din multitudinea de variante propuse.

 • Cine poate înregistra un desen sau model industrial

  Orice persoană fizică sau juridică, ori grupul de persoane fizice și/sau juridice poate înregistra un DMI (ținând cont că dreptul asupra DMI aparține autorului și/sau succesorului lui în drepturi).

 • Ce trebuie să cunoști înainte să aplici pentru înregistrare

  Înainte de a înregistra DMI este recomandabil să verificaţi dacă el nu va intra în contradicţie cu desenele sau modelele industriale făcute publice anterior sau depuse spre înregistrare.

  Verificarea poate fi făcută pe 2 căi:

  1. Căutarea în bazele de date gratuite:

  2. Prin intermediul unei solicitări de cercetare documentară la AGEPI, contra cost http://agepi.gov.md/ro/services

  Divulgarea informației care se referă la DMI nu influențează protecţia lui, dacă această divulgare a fost făcută în decurs de 12 luni până la data priorității DMI în cauză de către autor, solicitant sau de o terță persoană care a obținut informația direct sau indirect de la aceștia.