Soiuri de plante. Legislație

Legile speciale privind protecția proprietății intelectuale
Nr Nume, prenume PDF
1

Legea privind protecția soiurilor de plante nr. 39-XVI

(adoptată la 29.02.2008, în vigoare din 06.09.2008)
http://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=93465&lang=ro
Regulamentele conexe aplicării legilor speciale privind protecția proprietății intelectuale
Nr Nume, prenume PDF
1

Regulamentul privind procedurile de depunere și examinare a cererii, de acordare și de menținere în vigoare a brevetului pentru soi de plantă,

(aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 295 din 16.04.2009)
http://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=100021&lang=ro
Hotărâri ale Guvernului Republicii Moldova
Nr Nume, prenume PDF
1

Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 257 din 02.04.2009 cu privire la aprobarea Regulamentului Comisiei de contestații a Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală

http://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=95769&lang=ro
2

Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 805 din 28.06.2016 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la susţinerea brevetării în străinătate a invențiilor și a soiurilor de plante create în Republica Moldova

http://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=93516&lang=ro
Alte acte normative aprobate prin Ordinul Directorului General AGEPI
Nr Nume, prenume PDF
1

Regulament privind accesul la informația deținută de către AGEPI,

(aprobat prin ordinul Directorului General al AGEPI nr.63 din 02.06.2009)
PDF icon r_o_63_2009.pdf
Convenții, aranjamente, tratate - internaționale
Nr Nume, prenume PDF Data semnării/adoptării Data întrării în vigoare pentru prima data Data întrării în vigoare pentru RM
1

Convenția internațională pentru protecția noilor soiuri de plante

Hotărîrea Parlamentului 1355-XIII din 12 octombrie 1997
http://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=118182&lang=ro 02.12.1961 10.08.1968 28.10.1998