Aplică on-line

Depunerea on-line poate fi efectuată:

Solicitanții, care doresc să obțină protecție pentru un soi de plantă în Republica Moldova sau în străinătate, pot utiliza, în scopul depunerii cererii de acordare a protecției în țara respectivă, un nou mijloc de depunere on-line, pus la dispoziția publicului de către UPOV în cadrul unui Proiect de elaborare a Formularului de Cerere Electronic (FCE), pentru care a fost aprobată denumirea UPOV PRISMA.

Proiectul FCE prevede elaborarea unui formular on-line multilingv al cererii de acordare a protecției pentru un soi de plantă, disponibil pe site-ul UPOV în cele patru limbi oficiale ale UPOV (engleză, franceză, germană și spaniolă), care ar putea fi utilizat pentru furnizarea către Oficiile de PI care acordă protecție soiurilor de plante, participante la proiect, a datelor conținute în formularul cererii, care se generează în limba și în formatul solicitate de autoritatea din țara respectivă.

Versiunea 1.0 a formularului a fost lansată la 16 ianuarie 2016, fiind aplicabilă pentru 5 culturi – soia, măr, trandafir, cartof și salată. Proiectul este în continuă dezvoltare, fiind testate noi versiuni cu număr de state participante și facilități extinse.

Versiunea 2.1 UPOV PRISMA a fost lansată la 17 septembrie 2018 și la testarea ei participă actualmente 30 de membri, ce cuprind 69 de țări. Versiunea curentă permite generarea formularelor de  cereri și chestionare tehnice în 9 limbi – cele 4 limbi oficiale, plus limbile română, georgiană, norvegiană, sârbă și suedeză. Prin acest sistem au fost depuse până în octombrie curent 66 de cereri de acordare a protecției pentru soiuri de plante în 14 state membre.

Proiectul respectiv nu afectează taxele pe care solicitantul urmează să le achite Oficiului de PI, totodată, este posibil ca acestea să fie achitate la Oficiul UPOV, care le va distribui Oficiilor de PI. Totodată, se planifica inițial că Oficiul UPOV va percepe o taxă de 150 CHF pentru cererile depuse în cadrul proiectului în 2017/2018 și 250 CHF începând cu 2019, dar ulterior s-a decis extinderea perioadei gratuite de utilizare a formularului până la sfârșitul anului 2019.

Diverse aspecte privind evoluția procesului de testare a Versiunilor 1.1 și 2.1 UPOV PRISMA de către statele participante la proiect, printre care se numără și Republica Moldova, au fost discutate la cea de-a 12-a ședință privind dezvoltarea UPOV PRISMA din 29 octombrie 2018 de la Geneva, la care a fost prezentat următorul tabel privind participarea membrilor la proiectul UPOV și lista culturilor pentru care pot fi depuse cereri on-line cu utilizarea sistemului UPOV PRISMA.

Se preconizează ca proiectul să fie dezvoltat în continuare, cu includerea unor noi state membre și cu extinderea numărului de culturi, pentru care acesta va fi aplicabil.

Informații privind Formularul de Cerere Electronic UPOV PRISMA și modul de utilizare a acestuia pot fi accesate la adresa: https://www.upov.int/upovprisma/en/index.html.