Metodologii/tarife

Metodologiile stabilite conform prevederilor Legii nr. 230/2022 privind dreptul de autor și drepturile conexe sunt opozabile tuturor utilizatorilor din domeniul pentru care s-a negociat și nu se pot acorda reduceri la plata remunerațiilor datorate, altele decât cele prevăzute în metodologiile publicate.

  • Protocolul din 04.10.2023 privind rezultatele negocierii Metodologiei privind colectarea şi repartizarea remuneraţiei compensatorii pentru copia privată destinate autorilor, titularilor dreptului de autor şi titularilor drepturilor conexe (publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova Nr. 387-390 (8893-8896) din 13 octombrie 2023);
  • Protocolul din 21.12.2023 privind rezultatele negocierii Metodologiei privind stabilirea și repartizarea remunerației din comunicarea publică în scop ambiental a operelor muzicale, a videogramelor, a fonogramelor, datorate titularilor drepturilor de autor (autori de opere muzicale) şi titularilor drepturilor conexe (interpreți, producători de fonograme și de videograme) de către unitățile de comerț (publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova Nr. 1-4 (9038-9041) din 5 ianuarie 2024).
  • Protocolul din 12.01.2024 privind rezultatele negocierii Metodologiei privind stabilirea şi repartizarea remuneraţiei din comunicarea publică în scop ambiental a operelor muzicale, a videogramelor, a fonogramelor, datorate titularilor drepturilor de autor (autori de opere muzicale) şi titularilor drepturilor conexe (interpreţi, producători de fonograme şi de videograme) de către unităţile de prestări servicii şi de agrement (publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova Nr. 45 (9082) din 30 ianuarie 2024).
  • Protocolul din 08.02.2024 privind rezultatele negocierii Metodologiei privind stabilirea și repartizarea remunerației din comunicarea publică în scop ambiental a operelor muzicale, a videogramelor, a fonogramelor, datorate titularilor drepturilor de autor (autori de opere muzicale) și titularilor drepturilor conexe (interpreți, producători de fonograme și de videograme) de către unitățile de cazare și de alimentație publică (publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova Nr. 76-78 (9113-9115) din 22 februarie 2024).