Formulare

Drept de autor și drepturi conexe
Nr Denumire Cod DOC Ghid de completare
1

Cerere de înscriere a operei literare

F-03-DA-019-E-01-1018 Microsoft Office document icon F-03-DA-019-E-01-1018.doc
2

Cerere de înscriere a operei ştiinţifice

F-03-DA-020-E-01-1019 Microsoft Office document icon F-03-DA-020-E-01-1019.doc
3

Cerere de înscriere a operei muzicale

F-03-DA-021-E-01-1020 Microsoft Office document icon F-03-DA-021-E-01-1020.doc
4

Cerere de înscriere a operei de artă plastică

F-03-DA-022-E-01-1021 Microsoft Office document icon F-03-DA-022-E-01-1021.doc
5

Cerere de înscriere a operei decorative şi aplicate

F-03-DA-023-E-01-1022 Microsoft Office document icon F-03-DA-023-E-01-1022.doc
6

Cerere de înscriere a programului pentru calculator

F-03-DA-024-E-01-1023 Microsoft Office document icon F-03-DA-024-E-01-1023.doc
7

Cerere de înscriere a bazei de date

F-03-DA-025-E-01-1024 Microsoft Office document icon F-03-DA-025-E-01-1024.doc
8

Cerere de înscriere a operei fotografice

F-03-DA-026-E-01-1025 Microsoft Office document icon F-03-DA-026-E-01-1025.doc
9

Cerere de înscriere a operei dramatice

F-03-DA-027-E-01-1026 Microsoft Office document icon F-03-DA-027-E-01-1026.doc
10

Cerere de înscriere a operei derivate

F-03-DA-028-E-01-1027 Microsoft Office document icon F-03-DA-028-E-01-1027.doc
11

Cerere de înscriere a operei de arhitectură, urbanistică şi de artă horticolă

F-03-DA-029-E-01-1028 Microsoft Office document icon F-03-DA-029-E-01-1028.doc
12

Cerere de înscriere a operei audiovizuale/videogramei

F-03-CC-011-E-01-1029 Microsoft Office document icon F-03-CC-011-E-01-1029.doc
13

Cerere de înscriere a operei coregrafice şi a pantomimei

F-03-DA-030-E-01-1030 Microsoft Office document icon F-03-DA-030-E-01-1030.doc
14

Cerere de înscriere a fonogramei

F-03-DC-004-E-01-1031 Microsoft Office document icon F-03-DC-004-E-01-1031.doc
15

Cerere de înscriere a interpretării

F-03-DC-005-E-01-1032 Microsoft Office document icon F-03-DC-005-E-01-1032.doc
16

Cerere de înscriere a emisiunii organizaţiilor de radiodifuziune şi televiziune

F-03-DC-006-E-01-1033 Microsoft Office document icon F-03-DC-006-E-01-1033.doc
17

Cerere de înscriere a altor obiecte protejate de dreptul de autor şi drepturile conexe

F-03-CC-012-E-01-1034 Microsoft Office document icon F-03-CC-012-E-01-1034.doc
18

Cerere de înregistrare în registrul de stat al titularilor marcajelor de control

F-03-XX-026-E-01-1071 Fişier F-03-XX-026-E-01-1071.docx PDF icon gh-1.pdf
19

Cerere de eliberare a marcajelor de control

F-03-XX-027-E-01-1072 Fişier F-03-XX-027-E-01-1072.docx PDF icon gh-1.pdf
20

Raport anual de transparență

A-03-XX-012-E-01-0754 Microsoft Office document icon A-03-XX-012-E-01-0754.doc
21

Cerere de avizare în calitate de organizaţie de gestiune colectivă

F-03-XX-014-E-01-1036 Microsoft Office document icon F-03-XX-014-E-01-1036.doc
22

Lista membrilor organizației de gestiune colectivă

F-03-XX-015-E-01-1037 Microsoft Office document icon F-03-XX-015-E-01-1037.doc
23

Lista membrilor care include moştenitorii autorilor sau interpreţilor ale căror opere sau interpretări sunt în termenul legal de protecție

F-03-XX-016-E-01-1038 Microsoft Office document icon F-03-XX-016-E-01-1038.doc
24

Lista membrilor (autori, interpreţi decedați) pentru care nu există moștenitori sau documente doveditoare privind moștenirea

F-03-XX-017-E-01-1039 Microsoft Office document icon F-03-XX-017-E-01-1039.doc
25

Declaraţie individuală anuală a Directorului general, membrilor consiliului şi membrilor consiliului de supraveghere ai organizaţiei de gestiune colectivă

F-03-XX-018-E-01-1040 Microsoft Office document icon F-03-XX-018-E-01-1040.doc
26

Repertoriu de opere scrise

F-03-XX-019-E-01-1041 Microsoft Office document icon F-03-XX-019-E-01-1041.doc
27

Repertoriu de opere muzicale

F-03-XX-020-E-01-1042 Microsoft Office document icon F-03-XX-020-E-01-1042.doc
28

Repertoriu de opere din domeniul artelor vizuale

F-03-XX-021-E-01-1043 Microsoft Office document icon F-03-XX-021-E-01-1043.doc
29

Repertoriu de opere audiovizuale

F-03-XX-022-E-01-1044 Microsoft Office document icon F-03-XX-022-E-01-1044.doc
30

Repertoriu de interpretări, execuţii şi fixări audiovizuale

F-03-XX-023-E-01-1045 Microsoft Office document icon F-03-XX-023-E-01-1045.doc
31

Repertoriu de videograme

F-03-XX-024-E-01-1046 Microsoft Office document icon F-03-XX-024-E-01-1046.doc
32

Repertoriu de fonograme

F-03-XX-025-E-01-1047 Microsoft Office document icon F-03-XX-025-E-01-1047.doc
Aspecte juridice
Nr Denumire Cod DOC Ghid de completare
1

Cerere de acordare a scutirilor pentru persoanele fizice

F-06-CC-033-E-01-0836 Fişier F-06-CC-033-E-01-0836.docx