DAC. Termenele de protecție

Drepturile patrimoniale exclusive se protejează pe tot parcursul vieții autorului și timp de 70 de ani după deces, începând cu 1 ianuarie al anului următor celui al decesului autorului.

  • Drepturile patrimoniale asupra operei audiovizuale se protejează timp de 70 de ani, începând cu 1 ianuarie al anului următor decesului ultimului dintre coautori: realizatorul principal, autorul scenariului, autorul dialogului și compozitorul muzicii create special pentru a fi utilizată în opera audiovizuală.
  • Drepturile patrimoniale asupra unei opere anonime sau apărute sub pseudonim, cu excepția celei de artă aplicată, se protejează timp de 70 de ani de la data la care opera a fost pusă în mod legal la dispoziția publicului.
  • Drepturile patrimoniale asupra operei de artă aplicată se protejează timp de 25 de ani de la data creării ei, cu excepția desenelor și modelelor industriale neînregistrate, create în scop industrial de reproducere, care se protejează conform Legii privind protecția desenelor și modelelor industriale timp de 3 ani de la data la care au fost făcute publice pentru prima oară în Republica Moldova.
  • În cazul operelor colective, termenul de protecție a drepturilor patrimoniale este de 70 de ani de la data la care opera a fost pusă în mod legal la dispoziția publicului, În cazul în care o operă este publicată în volume, părți, fascicule, numere sau episoade, termenul de protecție se aplică separat pentru fiecare element în parte.
  • Drepturile patrimoniale asupra unei opere nepublicate anterior, după expirarea termenului de protecție a dreptului de autor, se protejează timp de 25 de ani de la data la care opera a fost pentru prima dată publicată sau comunicată în mod legal publicului.
  • Drepturile patrimoniale asupra publicațiilor critice sau științifice ale operelor editate după expirarea termenului de protecție a dreptului de autor asupra acestora se protejează timp de 30 de ani de la data la care publicația a fost pentru prima dată editată legal.

Drepturile morale (personale nepatrimoniale) ale autorului sunt protejate pe un termen nelimitat. După decesul autorului, protecția drepturilor lui morale este exercitată de moștenitori și de organizațiile abilitate în modul corespunzător să asigure protecția drepturilor autorilor. Asemenea organizații asigură protecția drepturilor morale ale autorilor și atunci când aceștia nu au moștenitori.

Termenele de protecție a drepturilor conexe

  • Drepturile interpreților se protejează timp de 50 de ani de la data interpretării sau executării. Drepturile interpretului la nume și dreptul la paternitate se protejează pe un termen nelimitat.
  • Drepturile producătorului de fonograme se protejează timp de 50 de ani de la data fixării fonogramei.
  • Drepturile producătorului de videograme se protejează timp de 50 de ani de la data fixării videogramei.
  •  Drepturile organizației de radiodifuziune și televiziune se protejează timp de 50 de ani de la   

 prima difuzare a emisiunii de către organizație.

Termenul de protecție a drepturilor producătorilor bazelor de date

Dreptul de a extrage și/sau reutilizarea conținutul unei baze de date se protejează pe o perioadă de 15 ani din data când a fost finalizată baza de date.

Orice modificare substanțială a conținutului unei baze de date, inclusiv orice modificare substanțială rezultând din acumularea completărilor, eliminarilor sau schimbărilor succesive, care indică asupra unei noi investiții semnificative, evaluate calitativ sau cantitativ, permite atribuirea unui termen de protecție propriu bazei de date, care rezultă din această investiție.

La expirarea termenului de protecție a drepturilor patrimoniale, opera intră în domeniul public. Operele intrate în domeniul public pot fi valorificate liber, cu condiția respectării drepturilor morale.