Organizații de gestiune colectivă

În conformitate cu art. 48 alin. (5) din Legea nr. 139/2010 privind dreptul de autor și drepturile conexe organizaţia de gestiune colectivă îşi desfăşoară activitatea dacă:

a) este înregistrată ca organizaţie în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare;

b) este avizată în calitate de organizaţie de gestiune colectivă de către AGEPI.

Decizia de avizare a organizației de gestiune colectivă se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, potrivit art. 48 alin. (9) din Legea nr. 139/2010 privind dreptul de autor și drepturile conexe.

Organizațiile de gestiune colectivă din Republica Moldova avizate:

Potrivit art. 49 alin. (1) din Legea nr. 139/2010 privind dreptul de autor și drepturile conexe, organizaţia de gestiune colectivă exercită, în numele titularilor de drepturi pe care îi reprezintă  şi în limitele împuternicirilor acordate de aceştia, iar în cazurile pentru care se prevede gestiunea colectivă obligatorie şi în numele celor pe care nu-i reprezintă, următoarele atribuţii:

  • eliberează utilizatorilor licenţe pentru valorificarea operelor sau a obiectelor drepturilor conexe;
  • negociază cu utilizatorii cuantumul remuneraţiei pentru valorificarea operelor sau a obiectelor drepturilor conexe, precum şi alte condiţii de licenţiere;
  • acumulează remuneraţia stipulată, conform prevederilor lit. b), în licenţele eliberate şi/sau pe cea care este datorată în virtutea dreptului la o remuneraţie echitabilă (drept din gestiunea sa);
  • repartizează remuneraţia acumulată, o achită la timp şi, pe cît este posibil, echitabil şi proporţional cu valoarea şi valorificarea reală a operelor şi obiectelor drepturilor conexe corespunzătoare;
  • alte atribuții prevăzute de prezentul articol.