Drept de autor și drepturi conexe. Legislație

Legile speciale privind protecția proprietății intelectuale
Nr Nume, prenume PDF
1

Legea privind dreptul de autor și drepturile conexe nr. 230

(adoptată la 28.07.2022)
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=133204&lang=ro
2

Legea cu privire la difuzarea exemplarelor de opere şi fonograme nr. 1459-XV

(adoptată la 14.11.2002, în vigoare din 01-05-2003)
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=95186&lang=ro
Regulamentele conexe aplicării legilor speciale privind protecția proprietății intelectuale
Nr Nume, prenume PDF
1

Hotărârea pentru aprobarea Regulamentului cu privire la înregistrarea obiectelor dreptului de autor și drepturilor conexe nr. 89 din 10.02.2012

http://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=20910&lang=ro
Hotărâri ale Guvernului Republicii Moldova
Nr Nume, prenume PDF
1

Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 987 din 21.11.2017 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Arbitrajului specializat în domeniul proprietății intelectuale şi procedura arbitrală

http://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=102833&lang=ro
2

Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 774 din 13.08.97 cu privire la nomenclatorul serviciilor cu semnificaţie juridică în domeniul protecţiei obiectelor proprietăţii intelectuale

http://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=95613&lang=ro
3

Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 744 din 20.06.2003 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de producere, eliberare și aplicare a marcajelor de control pe exemplarele de opere și fonograme și Regulamentului cu privire la modul de inregistrare în Registrul de stat al titularilor marcajelor de control

http://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=85165&lang=ro
4

Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 815 din 27.10.2023 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de control al activității organizațiilor de gestiune colectivă și a structurilor comune de colectare.

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=140040&lang=ro
Alte acte normative aprobate prin Ordinul Directorului General AGEPI
Nr Nume, prenume PDF
1

Regulament privind accesul la informația deținută de către AGEPI,

(aprobat prin ordinul Directorului General al AGEPI nr.63 din 02.06.2009)
PDF icon r_o_63_2009.pdf
2

Instrucţiunea privind controlul activităţii organizaţiilor de gestiune colectivă a drepturilor patrimoniale de autor și/sau conexe

(aprobată prin Ordinul Directorului General al AGEPI nr.169 din 22.08.2016)
PDF icon instructiune-ogc.pdf
3

Raportul anual de transparență al organizației de gestiune colectivă

(aprobat prin Ordinul Directorului general al AGEPI nr. 71 din 10.04.2017)
PDF icon r_o_71_2017.pdf
Alte acte normative
Nr Nume, prenume PDF
1

Legea presei nr. 243 din 26.10.1994

http://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=109428&lang=ro
2

Legea Republicii Moldova nr. 1227 din 27.06.1997 cu privire la publicitate

http://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=109228&lang=ro
3

Legea culturii nr. 413 din 27.05.1999

http://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=108404&lang=ro
4

Legea Republicii Moldova nr. 939 din 20.04.2000 cu privire la activitatea editorială

http://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=108563&lang=ro
5

Legea Republicii Moldova nr. 1350 din 02.11.2000 cu privire la activitatea arhitecturala

http://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=108360&lang=ro
6

Legea Republicii Moldova insolvabilității nr. 149 din 29.06.2012

http://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=110177&lang=ro
7

Legea Republicii Moldova nr. 1421 din 31.10.2002 cu privire la teatre, circuri și organizații concertistice

http://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=108156&lang=ro
8

Lege Republicii Moldova nr. 135 din 20.03.2003 privind mestesugurile artistice populare

http://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=108154&lang=ro
9

Legea Republicii Moldova cinematografiei nr. 116 din 03.07.2014

http://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=106013&lang=ro
10

Legea Republicii Moldova viei și vinului nr. 57 din 10.03.2006

http://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=107378&lang=ro
11

Legea Republicii Moldova nr. 71 din 22.03.2007 cu privire la registre

http://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=104973&lang=ro
12

Legea nr. 86 din 11.06.2020 cu privire la organizațiile necomerciale

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=122391&lang=ro
Convenții, aranjamente, tratate - internaționale
Nr Nume, prenume PDF Data semnării/adoptării Data întrării în vigoare pentru prima data Data întrării în vigoare pentru RM
1

Convenția pentru instituirea Organizației Mondiale a Proprietății Intelectuale

Hotărîrea Parlamentului nr. 1328-XII din 11 martie 1993
PDF icon wipo.pdf 14.07.1967 26.04.1970 25.12.1991
2

Convenția de la Berna privind protecția operelor literare și artistice

Hotărîrea Parlamentului nr.511-XIII din 22 iunie 1995
PDF icon berne.pdf 09.09.1886 09.09.1886 02.11.1995
3

Convenția internațională pentru ocrotirea drepturilor interpreților, a producătorilor de fonograme și a organizațiilor de difuziune, semnată la Roma

Hotărîrea Parlamentului nr.510-XIII din 22 iunie 1995
PDF icon rome.pdf 26.10.1961 26.10.1961 05.12.1995
4

Convenția Mondială cu privire la drepturile de autor

Hotărîrea Parlamentului nr.1318-XII din 02 martie 1993
PDF icon copyright_convention.pdf 06.09.1952 16.09.1955 27.05.1973
5

Convenția privind protecția producătorilor de fonograme împotrivă reproducerii neautorizate a fonogramelor lor, semnată la Geneva

Hotărîrea Parlamentului nr.796-XIV din 10 februarie 2000
PDF icon copyright.pdf 29.10.1971 18.04.1973 17.07.2000
6

Acordul O.M.P.I. privind dreptul de autor

Hotărîrea Parlamentului nr.1452-XIII din 28 ianuarie 1998
PDF icon wipo_copyright.pdf 20.12.1996 06.03.2002 06.03.2002
7

Acordul O.M.P.I. cu privire la interpretări și fonogramele, semnat la Geneva

Hotărîrea Parlamentului nr.1452-XIII din 28 ianuarie 1998
PDF icon wipo_copyright2.pdf 20.12.1996 20.05.2002 20.05.2002
8

Tratatul de la Beijing privind interpretările și execuțiile audiovizuale

Legea nr. 118 din 28.05.2015
PDF icon TRATAT_Beijing_ro.pdf 24.06.2012 28.05.2015
9

Tratatul de la Marrakesh pentru facilitarea accesului la operele publicate al persoanelor nevăzătoare, cu deficienţe de vedere sau cu alte dificultăţi de citire a materialelor imprimate

Legea nr. 240 din 23.11.2017
http://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=105623&lang=ro 27.06.2013 19.05.2018
Convenții, aranjamente, tratate - regionale
Nr Nume, prenume PDF Data semnării/adoptării Data întrării în vigoare pentru prima data Data întrării în vigoare pentru RM
1

Acordul privind colaborarea în domeniul protecției juridice și apărării proprietății intelectuale și crearea Consiliului Interstatal pentru problemele protecției juridice și apărării proprietății intelectuale, semnat la Sankt Petersburg

Hotărîrea Guvernului nr. 442 din 16.06.2011
PDF icon consiliului_interstatal.pdf 19.11.2010 14.08.2011 24.09.2011
2

Hotărîrea Consiliului șefilor de guverne al Comunității Statelor Independente cu privire la Regulile controlului vamal asupra trecerii peste frontiera vamală a mărfurilor ce contin obiecte ale proprietății intelectuale, semnată la Moscova

Hotărîrea Guvernului nr.1094 din 19.08.2002
PDF icon h_csi_2001-ru.pdf 28.09.2001 28.09.2001 29.08.2002
3

Acordul privind colaborarea în domeniul protecției dreptului de autor și a drepturilor conexe, semnat la Moscova

Hotărîrea Parlamentului nr.206-XIV din 25 noiembrie 1998
PDF icon copyright_moscow.pdf 24.09.1993 06.05.1995 09.04.1999