Structuri comune de colectare

În conformitate cu art. 104 alin. (1), alin. (2) și alin. (3) din Legea nr. 230/2022 privind dreptul de autor și drepturile conexe, organizațiile de gestiune colectivă pot constitui, cu avizul AGEPI, structuri comune de colectare pentru unul sau mai multe drepturi dintre cele prevăzute la art. 70, 78, 80 și 82.

Structurile comune de colectare au statut de asociații obștești și își desfășoară activitatea în corespundere cu prevederile prezentei legi, în limitele împuternicirilor acordate de fondatori, care presupun:

  • a) eliberarea licențelor pentru utilizarea operelor și a altor obiecte protejate, precum și a repertoriului organizațiilor de gestiune colectivă fondatoare;
  • b) colectarea remunerației în conformitate cu licențele eliberate utilizatorilor;
  • c) repartizarea remunerației colectate către organizațiile de gestiune colectivă beneficiare, în conformitate cu prevederile acordului dintre acestea;
  • d) acționarea utilizatorilor în instanța de judecată pentru utilizarea operelor și a altor obiecte protejate, precum și a repertoriului organizațiilor de gestiune colectivă beneficiare în lipsa unei licențe sau pentru neplata remunerației conform licenței obținute.

Structurile comune de colectare sunt create pentru eficientizarea procesului de colectare a remunerațiilor, fiind finanțate de organizațiile de gestiune colectivă beneficiare, în limita comisionului de gestiune propriu.