Înscriere DA și DC

Depunerea cererii de înscriere a obiectului dreptului de autor sau a drepturilor conexe (în continuare cerere):

Cererea se depune la AGEPI:

În cazul depunerii cererii direct la AGEPI, odată cu cererea se depun şi toate documentele necesare înscrierii. Cererea se consideră depusă din momentul prezentării întregului pachet de documente menţionate la pct.3-6 ale Regulamentului cu privire la înregistrarea obiectelor dreptului de autor şi drepturilor conexe, aprobat prin Hotărărea Guvernului nr. 89 din 10.02.2012. În cazul neprezentării acestor documente, cererea nu va fi acceptată. 

În celelalte cazuri de depunere a cererii de înscriere, materialele anexate la cerere urmează a fi prezentate direct la AGEPI în decurs de 3 zile lucrătoare.

Reprezentantul:

Cererea de înscriere a obiectului dreptului de autor şi drepturilor conexe asupra unei opere publicate sau nepublicate, se depune la AGEPI de către solicitant personal sau prin intermediul unei persoane împuternicite prin procură eliberată, în condiţiile legii, în decursul termenului de protecţie a dreptului de autor.

Eliberarea adeverinței de înscriere a obiectului:

În cazul în care cererea îndeplineşte condiţiile legale de înscriere, AGEPI, în termen de 30 de zile lucrătoare, înscrie datele cu privire la înscrierea operei în Registrul de Stat al obiectelor protejate de dreptul de autor şi drepturile conexe şi eliberează solicitantului adeverința de înscriere a obiectului.

AGEPI este în drept să respingă înscrierea operei prezentate de solicitant în următoarele cazuri:

  • nu sînt îndeplinite cerinţele specificate în prezentul Regulament;
  • opera nu constituie obiect al dreptului de autor sau al drepturilor conexe;
  • obiectul prezentat a fost deja înscris în Registrul de Stat;
  • opera derivată prejudiciază drepturile autorului operei originale;
  • opera prezentată constituie obiectul unui litigiu în instanţa de judecată şi nu există o hotărîre definitivă în această privinţă;
  • denumirea operei contravine bunelor moravuri.

Decizia motivată cu privire la respingerea înscrierii obiectului se expediază solicitantului, în termen de 30 de zile lucrătoare din data depunerii cererii.

Contestarea deciziei de respingere

Decizia de respingere poate fi contestată de către solicitant în instanţa de judecată.