Asociația Obștească „Asociația pentru Drepturile la Reproducerea Operelor” (ADERO)

Denumirea completă a organizației de gestiune colectivă Asociația Obștească „Asociația pentru Drepturile la Reproducerea Operelor” (ADERO)
Sediul Str. Albișoara nr. 42/2, mun. Chișinău, Republica Moldova, MD-2005
Adresa de corespondență Str. Independenței nr. 50, of. 12, mun. Chișinău, Republica Moldova, MD-2072
Director general Gutium Alexandru
Președinte Nagacevschi Viorica
Număr de telefon +373 69030685
E-mail asociatia.adero@gmail.com
Decizia de avizare/desemnare