DA și DC. Cerințe față de cerere

Cererea de înscriere a obiectului dreptului de autor şi drepturilor conexe (în continuare – cerere) asupra unei opere publicate sau nepublicate, se depune la AGEPI de către solicitant personal sau prin intermediul unei persoane împuternicite prin procură eliberată, în condiţiile legii, în decursul termenului de protecţie a dreptului de autor.
Se depun pentru înscriere următoarele obiecte ale dreptului de autor sau ale drepturilor conexe (în continuare – obiecte):

 • operele literare;
 • operele dramatice; 
 • operele ştiinţifice; 
 • operele muzicale; 
 • operele de artă grafică sau plastică; 
 • operele fotografice; 
 • operele de artă aplicată; 
 • operele de arhitectură, urbanistică şi de artă horticolă; 
 • programele pentru calculator; 
 • bazele de date; 
 • operele derivate;
 • operele audiovizuale; 
 • fonogramele; 
 • videogramele;
 • interpretările;
 • operele coregrafice şi pantomimele;
 • emisiunile organizaţiilor de radiodifuziune şi televiziune.

Cererea se completează pe un formular-tip, aprobat de către AGEPI şi include: 

 • data şi numărul de intrare a cererii la AGEPI (se completează de către AGEPI);
 • datele de identificare ale solicitantului: în cazul persoanelor fizice – numele, prenumele, adresa completă, telefonul, faxul cu prefixul zonei, adresa de e-mail; în cazul persoanelor juridice – denumirea oficială, sediul, inclusiv adresa şi denumirea oficială a ţării de origine, telefonul, faxul cu prefixul zonei, adresa de e-mail. Persoanele fizice şi juridice din Republica Moldova vor indica, de asemenea, şi numărul de identificare de stat unic (IDNO/IDNP); 
 • numele, prenumele autorului şi pseudonimul, după caz, ale coautorilor, dacă există, adresa completă şi denumirea oficială a ţării al cărei cetăţean este (în cazul apatrizilor – ţara în care are domiciliul, iar în lipsa acestuia – ţara în care are o întreprindere industrială sau comercială), telefonul, faxul cu prefixul zonei, adresa de e-mail;
 • solicitarea de înscriere a obiectului, cu specificarea denumirii, limbii în care obiectul este expus, domeniul obiectului, publicat sau nepublicat;
 • datele de identificare ale titularului drepturilor patrimoniale: în cazul persoanelor fizice – numele, prenumele, adresa completă, telefonul, faxul cu prefixul zonei, adresa de e-mail; în cazul persoanelor juridice – denumirea oficială, sediul, inclusiv adresa şi denumirea oficială a ţării de origine, telefonul, faxul cu prefixul zonei, adresa de e-mail. Persoanele fizice şi juridice din Republica Moldova vor indica, de asemenea, şi numărul de identificare de stat unic (IDNO/IDNP); 
 • semnătura solicitantului, cu indicarea clară a numelui şi prenumelui, data semnării cererii (dacă solicitantul este o persoană juridică, cererea se semnează de conducătorul unităţii, fiind indicată funcţia, numele şi prenumele semnatarului);

dacă cererea este depusă prin intermediul reprezentantului, aceasta este semnată de către reprezentant, indicându-se numele şi prenumele reprezentantului, adresa completă şi denumirea oficială a ţării al cărei cetăţean este.