Anularea certificatelor de înregistrare a obiectelor drept de autor și drepturile conexe

Nr. Esenta litigiului Participantii la proces Hotariri
1 Cu privire la constatarea inexistenței raportului juridic și anularea certificatului cu radierea înregistrării din Registrul de stat al obiectelor protejate de dreptul de autor și drepturile conexe Reclamant: Cojocaru Ruslan
Pirit: AGEPI
Intervenient: Tankulevici Andrei
Hotărârea Judecătoriei Chișinău, sediul Rîșcani, din 27.10.2020 prin care cererea de chemare în judecată se respinge ca neîntemeiată
2 Cu privire la anularea certificatului de inregistrare a obiectelor ocrotite de dreptul de autor si drepturile conexe si interzicerea utilizarii siglei „Casa Noastra” Reclamant: „Ferex-GB” S.R.L.
Pirit: Ceban Gabriel
Intervenient: AGEPI
Decizie din 30.09.2009 - Curtea Suprema de Justitie
3 Cu privire la constatarea nulitatii certificatului seria OL nr. 1713/2696 din 08.07.2010 Reclamant: Angela Sirbu
Pirit: I.M. “Vinaria Purcari” S.R.L., Agentia de Stat pentru Proprietatea Intelectuala
Hotarire din 01.10.2012 - Curtea de Apel Chisinau

Hotarire din 13.03.2014 – Judecatoria Buiucani

Incheiere din 18.11.2014 – Curtea de Apel Chisinau

Decizie din 19.01.2016
4 Anularea certificatului de inregistrare a dreptului de autor, interzicerea valorificarii scenariului filmului, repararea prejudiciului moral Reclamant: Gutu Ion
Pirit: Turcan Valeriu
Intervenient: AGEPI
Decizie din 06.03.2013- Curtea de Apel Chisinau

Hotarire din 15.10.2013

Decizie din 13.02.2014- Curtea de Apel Chisinau

Decizie din 01.10.2014- Curtea Suprema de Justitie
5 Recunoasterea paternitatii asupra programului pentru calculator, anularea certificatului de inregistrare a dreptului de autor si incasarea compensatiei Reclamant: Sandul Grigore
Pirit: Maer Eugeniu, Capital City Service Limited si AGEPI
Hotarire din 15.07.2015- Judecatoria sectorului Riscani mun. Chisinau

Decizia Curții de Apel Chișinău din 15.06.2016 prin care a fost casată Hotărârea Judecătoriei sect. Rîșcani din 15.07.2015

Încheierea Judecătoriei Chișinău, sediul Râșcani, din 06.03.2018 prin care se scoate de pe rol cererea de chemare în judecată înaintată de către Sandul Grigorii împotriva AGEPI, Capital City Service Limited, Maer Eugeniu privind încălcarea dreptului de autor , recunoașterea paternității asupra programului și încasarea compensației
6 Cererea de chemare în judecată:
-  În certificatul de înregistrare a obiectelor dreptului de autor şi drepturilor conexe seria AP nr. 5776 din 28.12.2017 la rubrica „Autor: Cojocaru Ruslan” să se facă radierea numelui Cojocaru, a prenumelui Ruslan şi IDNP;

Cererea concretizată:
1. Constatarea inexistenţei raportului juridic pe motivul înregistrării cu încălcarea prevederilor legale a operelor, conform certificatului nr. 5776 din 28.12.2017; 2. Anularea certificatului nr. 5776 din 28.12.2017 şi radierea înregistrării respective din Registrul de Stat al obiectelor protejate de dreptul de autor şi drepturile conexe.”

Cauza conexată:
1. Anularea în întregime, ca fiind ilegală şi neîntemeiată a Deciziei AGEPI nr. 1799 din 21.08.2019, prin care s-a respins cererea Reclamantului Andrei Tankulevici, nr. 1172 din 28.06.2019, de înregistrare a operei de artă plastică cu denumirea „Этно Мотивы”; 2. Obligarea AGEPI să admită cererea reclamantului Andrei Tankulevici, nr. 1172 din 28.06.2019 şi să înregistreze operele de artă plastică cu denumirea „Этно Мотивы”.
Reclamant: Andrei Tankulevici
Pârât: AGEPI
Persoana terţă: Cojocaru Ruslan
Hotarîrea Judecătoriei Chişinău sediul Rîşcani din 27.10.2020 (dispozitiv) prin care cererea de chemare în judecată se respinge ca neîntemeiată.

Încheierea Judecătoriei Chișinău, sediul Râșcani din 27.10.2020 prin care se declară inadmisibilă acţiunea înaintată de Tankulevici Andrei către AGEPI