Hotărâri ale instanțelor judecătorești. Desene/modele industriale

OPI Esenta litigiului Participantii la proces Hotariri
„Motive decorative pentru suprafeţe” Acțiunea înaintată de „BUELO” S.R.L.:
- modificarea Hotărârii Comisiei de Contestaţii din 29.01.2019 și obligarea AGEPI să înregistreze în calitate de desen și model industrial imaginile Nr. 3 – SĂNDUȚA și Nr. 4-САНДУЦА.

Acțiunea înaintată de „SEVEX-PRIM” S.R.L.:
- anularea Hotărârii Comisiei de Contestaţii a AGEPI din 29.01.2019 prin care a fost acceptată parţial revendicarea contestatarului, abrogată Hotărârea Direcției mărci și design industrial din 29.05.2018 și acceptată înregistrarea desenelor modelelor industriale nr. 1, nr. 2, nr. 5, nr. 6 prin care a fost înregistrat desenul și modelul industrial a produsului SRL ”Buelo” cu denumirea Săndel (imaginile 1, 2) (certificat nr. 1827 din 29.01.2019).
Reclamant/terţ: „BUELO” S.R.L.
Pârât: AGEPI
Terţ/Reclamant: „SEVEX-PRIM” S.R.L.
Hotărârea din 07.11.2022 - Judecătoria Chișinău (sediul Râșcani)

"Monumente funerare" Anularea în tot a hotărârii din 28.04.2015 emisă de AGEPI prin care s-a hotărât a respinge cererea solicitantului Erohin Ruslan de înregistrare a desenului și modelului industrial nr. depozit f 2014 0029 din 30.09.2014, solicitant Erohin Ruslan

Anularea în tot a hotărârii din 28.09.2015 adoptată de Comisia de Contestații a AGEPI pe marginea contestației depusă de Erohin Ruslan asupra hotărârii din 28.04.2015 emisă de AGEPI prin care s-a hotărât a respinge cererea solicitantului Erohin Ruslan de înregistrare a desenului și modelului industrial nr. depozit f 2014 0029 din 30.09.2014, solicitant Erohin Ruslan MD

Obligarea AGEPI de a înregistra desenele și modelele nr. depozit f 2014 0029 din 30.09.2014, solicitant Erohin Ruslan MD
Reclamant: Erohin Ruslan
Pârât: AGEPI
Hotărâre din 20.09.2016 - Judecătoria Râșcani mun. Chișinău

Decizia din 25.04.2017 - Colegiul Civil al Curții de Apel Chișinău
"Huse cu dispozitiv publicitar" A recunoaște drept neîntemeiată și a dispune anularea Hotărârii Departamentului Mărci, Modele şi Desene Industriale a AGEPI din 17.06.2014 de înregistrare în parte a desenelor şi modelelor industriale cu titlul „Huse cu dispozitiv publicitar” nr. depozit f 2013 0073 din 21.06.2013, nr. certificat 1556, solicitant – Gurdiș Andrian

A recunoaște drept neîntemeiată și a dispune anularea hotărârii Comisiei de Contestaţii AGEPI din 29.06.2015
Reclamant:SC Valac Grup S.R.L.
Pârât: AGEPI
Intervenient: Gurdiş Andrian
Hotărâre din 13.09.2016 - Judecătoria Râșcani mun. Chișinău

Decizia din 04.04.2017 - Colegiul Civil al Curții de Apel Chișinău

Decizia din 02.05.2017 - Colegiul Civil al Curții de Apel Chișinău

Decizia din 06.09.2017 - Colegiul Civil, comercial şi de contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie
DMI nr. 1480 ”Sticla pentru inalbitor” Declararea nulitatii desenului si modelului industrial Reclamant: SC ”Biancochim” S.R.L.
Pirit: SC ”Roplast Grup” S.R.L.
Intervenient: AGEPI
Decizie din 25.03.2015 - Colegiul Civil, comercial si de contencios administrativ al Curtii Supreme de Justitie
DMI nr. 565 „prajituri, franzeluta Declararea nulitatii desenului si modelului industrial inregistrat (actiunea reconventionala) Reclamant: ”Vistortedar” S.R.L.
Pirit: „Combinatul de Panificatie din Chisinau ”FRANZELUTA S.A.
Intervenient: AGEPI
Decizie din 26.11.2014 - Colegiul Civil, comercial si de contencios administrativ al Curtii Supreme de Justitie
DMI nr. 1274 „Borcan-capac” Recunoasterea inregistrarii modelului industrial nr. 1274 din 18.11.2010 ca contrara cerintelor de noutate si anularea inregistrarii modelului industrial (actiunea de baza)

Interzicerea de a importa, exporta, fabrica, stoca, vinde, transmite tertilor persoane spre pastrare si realizare, precum si prin orice alt mod de a pune bunurile, care incorporeaza integral desenul sau modelul industrial, in circuitul economic, recunoasterea dreptului la recuperarea prejudiciului material si moral cauzat (actiunea reconventionala)
Reclamant: „Cheton Grup” S.R.L., SC ”Partizan-X”
Pirit: „UNIXONE” S.R.L.
Intervenient: AGEPI
Decizie din 26.11.2014 - Colegiul Civil, comercial si de contencios administrativ al Curtii Supreme de Justitie 
DMI nr. 1480 ”Sticla pentru inalbitor” Declararea nulitatii desenului si modelului industrial Reclamant: SC ”Biancochim” S.R.L.
Pirit: SC ”Roplast Grup” S.R.L.
Intervenient: AGEPI
Hotarire din 05.11.2014 - Curtea de Apel Chisinau 
DMI nr. 565 „Prajituri, franzeluta” - Declararea nulitătii desenului si modelului industrial înregistrat (actiunea reconventionala) Reclamant: ”Vistortedar” S.R.L.
Pirit: „Combinatul de Panificatie din Chisinau ”FRANZELUTA S.A.
Intervenient: AGEPI
Hotarire din 24.03.2014 - Curtea de Apel Chisinau 
DMI nr. 1189 „Huse publicitare” - Interzicerea utilizarii ilegale a desenului/modelului industrial nr. 1189 din 09.12.2009 (actiunea de baza)

- Anularea desenului/ modelului industrial, conform certificatului nr. 1189 (actiunea reconventionala)
Reclamant: SC „Valac Grup” S.R.L.
Pirit: SC „Progres Star” S.R.L.
Intervenient: AGEPI
Hotarire din 19.03.2014 - Colegiul Civil, comercial si de contencios administrativ al Curtii Supreme de Justitie 
DMI nr.565 „prajituri, franzeluta” - Apararea drepturilor asupra designului industrial nr. 565 din 26.02.2004 (actiunea de baza)

- Declararea nulitatii desenului si modelului industrial inregistrat (actiunea reconventionala)
Reclamant: „Combinatul de Panificatie din Chisinau ”FRANZELUTA S.A.
Pirit: „Leu & Gemeni” S.R.L.
Intervenient: AGEPI
Hotarire din 17.12.2013 - Curtea de Apel Chisinau 
DMI nr.1274 „Borcan-capac” - Recunoasterea inregistrarii modelului industrial nr. 1274 din 18.11.2010 ca contrara cerintelor de noutate si anularea inregistrarii modelului industrial (actiunea de baza)

- Interzicerea de a importa, exporta, fabrica, stoca, vinde, transmite tertilor persoane spre pastrare si realizare, precum si prin orice alt mod de a pune bunurile, care incorporeaza integral desenul sau modelul industrial, in circuitul economic, recunoasterea dreptului la recuperarea prejudiciului material si moral cauzat (actiunea reconventionala)
Reclamant: „Cheton Grup” S.R.L., SC ”Partizan-X”
Pirit: „UNIXONE” S.R.L.
Intervenient: AGEPI
Hotarire din 10.07.2013 - Curtea de Apel Chisinau Decizie din 26.02.2014 - Colegiul Civil, comercial si de contencios administrativ al Curtii Supreme de Justitie 
DMI nr.1189 „Huse publicitare” - Interzicerea utilizarii ilegale a desenului/modelului industrial nr. 1189 din 09.12.2009 (actiunea de baza)

- Anularea desenului/ modelului industrial, conform certificatului nr. 1189 (actiunea reconventionala)
Reclamant: SC „Valac Grup” S.R.L.
Pirit: SC „Progres Star” S.R.L.
Intervenient: AGEPI
Hotarire din 21.10.2013 - Curtea de Apel Chisinau 
DMI nr. 1255 ” Publicitate pe versoul foii imprimate si copiate”  Apararea dreptului de proprietate industriala asupra desenului/modelului industrial nr. 1255 Reclamant: Eugen POPOVICI
Pirit: I.M. „47th Parallel”
Intervenient: AGEPI
Decizie din 28.06.2012 - Colegiul Civil, comercial si de contencios administrativ al Curtii Supreme de Justitie 
DMI nr.1189 „Huse publicitare” Interzicerea utilizarii ilegale a desenului/modelului industrial nr. 1189 din 09.12.2009 (actiunea de baza)

Anularea desenului/ modelului industrial, conform certificatului nr. 1189, constatarea neincalcarii drepturilor (actiunea reconventionala)
Reclamant: „Lobster” SRL
Pirit: „Lider N&S” SRL
Intervenient: AGEPI
Decizie din 29.02.2012 - Colegiul Civil si de contencios administrativ al Curtii Supreme de Justitie Hotarire din 12.07.2011 - Curtea de Apel Chisinau
DMI nr. depozit f 2009 0017 „Borcan din Sticla Anularea hotaririi Comisiei de Contestatii AGEPI din 09.02.2011 Reclamant: Bolsacov Dmitrii
Pirit: AGEPI
Hotarire din 18.11.2011 - Curtea de Apel Chisinau 
DMI nr.312
„Ambalaj de carton”
Apararea dreptului de proprietate industriala asupra desenului/modelului industrial nr. 312 din 17.11.2000 (actiunea de baza)

Anularea partiala a desenului/ modelului industrial, conform certificatului nr. 312 (actiunea reconventionala)
Reclamant: Firma Comerciala de Productie „Horn” SRL
Pirit: SRL „Card Box Production”
Intervenient: AGEPI
Decizie din 22.12.2010 al Colegiului Civil si de contencios administrativ al Curtii Supreme de Justitie
DMI nr.1073
„Suvenire”
Apararea dreptului de proprietate industriala asupra desenului/modelului industrial nr. 1073 din 23.09.2008 (actiunea de baza)

Anularea certificatului de inregistrare a desenului/ modelului industrial nr. 1073 (actiunea reconventionala)
Reclamant: Andrei Mudrea
Pirit: „Vladimir Rumleanschi, Ion Rusu, Ana Tarita, Lilia Morari si Radu Obreja
Intervenient: AGEPI
Hotarire din 06.11.2009 - Curtea de Apel Chisinau
DMI nr.281
„Tunica si articole de uniforma pentru acoperit capul”
DMI nr.282
„Imbracaminte si articole de uniforma pentru acoperit capul”
Privind recunoasterea calitatii de autor asupra desenelor si modelelor industriale nr. 281 si nr. 282, anularea certificatelor de inregistrare si eliberarea unor noi certificate pe numele autorului Reclamant: Stegarescu Veaceslav
Pirit: „Degetarul de Aur” S.R.L.
Intervenient: AGEPI
Hotarire din 16.06.2009 - Curtea de Apel Chisinau
DMI nr.894 „Borcane” Privind recunoasterea nulitatii certificatului de inregistrare a desenului sau modelului industrial nr. 894 din 24.01.2007 Reclamant: IM „47th Parallel” SA, SC „Octopus-Prof” S.R.L.
Pirit: „Tiaxim Grup” S.R.L., AGEPI
Hotarire din 29.01.2009- Curtea de Apel Chisinau
Designul gheretei Privind apararea dreptului de autor si drepturile conexe Reclamant: S.R.L. „AKM Veteran” si Axionov Vladimir
Pirit: S.R.L. „Armfarm”
Intervenient: AGEPI
Hotarire din 28.09.2006- Curtea de Apel Chisinau
Decizie din 10.01.2007- Curtea Suprema de Justitie