Hotărâri ale Plenului Curții Supreme de Justiție a RM

Nr Denumire
1 Hotărârea CSJ nr. 1 din 25.04.2016 "Cu privire la aplicarea unor prevederi ale legislaţiei privind dreptul de autor şi drepturile conexe"
2 Hotărârea CSJ nr. 1 din 06.02.2017 "Cu privire la aplicarea unor prevederi ale legislaţiei în domeniul protecţiei mărcilor"
3 Avizul consultativ сu privire la modul de aplicare а art. II alin. (1) si art. 36 lin. (1) din Legea privind dreptul de autor și drepturile сопехе nr. 139 din 02 iulie 2010