„Intellectus”, Revistă de proprietate intelectuală

Conţinut

Secretul comercial – obiect al proprietăţii industriale