„Intellectus”, Revistă de proprietate intelectuală

Conţinut

AGEPI susţine ideile inovaţionale de afaceri ale tinerilor