„Intellectus”, Revistă de proprietate intelectuală

Conţinut

Proprietatea intelectuală, numele de domeniu și concurenţa