„Intellectus”, Revistă de proprietate intelectuală

Conţinut

Biomonitorizarea calităţii apei râului Cogâlnic pe baza caracteristicii saprobiologice a algoflorei