„Intellectus”, Revistă de proprietate intelectuală

Conţinut

Protecţia realizărilor selecţiei vegetale. Brevetul de invenţie şi brevetul pentru soi de plantă: interacţiune și consecinţe