„Intellectus”, Revistă de proprietate intelectuală

Conţinut

Sesiunea Comitetului Interguvernamental al OMPI pentru Proprietatea Intelectuală, Resursele Genetice, Cunoștinţele Tradiţionale și Expresiile Culturale Tradiţionale / Folclor