„Intellectus”, Revistă de proprietate intelectuală

Conţinut

Problematica statisticii în comerţul internaţional cu bunuri și servicii culturale