„Intellectus”, Revistă de proprietate intelectuală

Conţinut

Înregistrarea internaţională a designului industrial potrivit cerinţelor noilor ţări membre ale Sistemului de la Haga