„Intellectus”, Revistă de proprietate intelectuală

Conţinut

Dispozitive și metode inovative în procesarea ţesuturilor biologice