„Intellectus”, Revistă de proprietate intelectuală

Conţinut

Reflecţii cu privire la oportunitatea anulării derogării stabilite în alin.(1) art.77 al Legii concurenţei